Europaparlamentet konkretiserer Kommisjonens tiltak for sirkulærøkonomien

Etter at Kommisjonen la frem 35 konkrete tiltak for sirkulærøkonomi i fjor den 4. mars 2020, vedtok Europaparlamentets miljøkomité nylig sine innspill og ønsker. Komiteens forslag skal stemmes over i plenum i løpet av februar, men det er ikke forventet at det blir vesentlige endringer.

Av: Paal Frisvold | Publisert: 8. februar 2021

Som ofte før er Europaparlamentets forslag mer ambisiøse enn Kommisjonen. Det ser vi i dette tilfellet også. Parlamentets innspill tar utgangspunkt i følgende hovedprinsipper;

  • Avfallsreduksjon
  • Energi- og ressurssparing
  • Design av produkter skal redusere avfall, farlige stoffer og forurensing samtidig som man beskytter menneskers helse
  • Forbrukernes rettigheter skal gjøres mer synlig

Juridisk bindende mål

Parlamentet har også gått inn for juridisk bindende mål, noe som Kommisjonen vegrer seg for. Dette bunner i Ministerrådets skeptiske holdninger; landene frykter å bli anmeldt for traktatsbrudd og bli trukket inn for EU-domstolen dersom de ikke oppfyller målene nedfelt i rettsaktene. Parlamentet ønsker med andre ord å benytte EUs overnasjonale sanksjonsmekanisme for å sørge for at landene leverer opp til de nye reglene.

Her er et sammendrag av tiltakene Europaparlamentets miljøkomité foreslår:

  • Bindende mål for materialbruk og forbrukernes fotavtrykk: EP ber Kommisjonen introdusere harmoniserte, sammenlignbare og enhetlige sirkulære indikatorer for materialer og forbruker-fotavtrykk.
  • Krav om produkt og/eller sektor spesifikke bindende mål for bruk av resirkulerte råvarer: På denne måten skal produktene designes med tanke på sikkerhet og resirkulering før de settes på markedet.
  • Utvide virkeområdet for Ecodesign-direktivet for at kravene til å benytte EUs merkeordning ikke bare skal inkludere energi-relatert informasjon,
  • Utvikle horisontale bærekraftighetprinsipper og produktspesifikke standarder slik at produkter som settes på markedet varer lenger, kan oppgraderes, gjenbrukes, og repareres, ikke er giftige, og kan resirkuleres.
  • Produktene skal også inneholde resirkulert innhold, dvs bruk av resirkulerte råvarer.
  • Nye krav til offentlige innkjøp, med påbudte minstekrav og mål for ovennevnte sirkulærøkonomiske kriterier.

Alle EU-landene er pålagt å rapportere inn til Kommisjonen hvordan de akter å benytte økonomisk støtte til økonomisk gjenreisning etter Covid19-pandemien. Her ber parlamentet Kommisjonen landene om å inkludere konkrete strategier for å fremme sirkulærøkonomien, som betingelse for å motta EU-støtte.

EUs videre oppfølging

Kommisjonen skal nå ta innspillene fra både EUs ministerråds rapport, dvs innspillene fra EUs medlemsland, og Europaparlamentet inn i arbeidet med å utvikle forslag til nytt regelverk. Det er en del av EUs beslutningsprosess. Utredning om revidert Eco-design-direktiv er allerede i gang, og forslag til nytt direktiv forventes til sommeren.

Kontakt oss

Paal Frisvold

EU-rådgiver
Avfall Norge
Ansvar: +32473978760

Relaterte artikler

Se flere nyheter

Se flere nyheter