European Green Deal - hvordan påvirker dette oss?

11. desember la Ursula Von Der Leyen frem EU-kommisjonens visjon for en European Green Deal for Europa. Vi har trukket frem noen av de forslagene som vi tror vil påvirke oss mest.

Publisert: 19. desember 2019

Målet er å bli det første klimanøytrale kontinentet innen 2050, bremse den globale oppvarmingen og dempe konsekvensene. European Green Deal skal også være en vekststrategi som vil kutte utslippene samtidig som den skaper arbeidsplasser og forbedrer livskvaliteten i Europas innbyggere. Strategien inneholder mange konkrete forslag som vil påvirke vår bransje i tiden fremover.Sirkulær økonomi 2.0 er en viktig del av European Green Deal.

Her er de forslagene som vi tror vil påvirke oss mest:

  • Avfallsreduksjon og ombruk skal prioriteres før gjenvinning
  • Restriksjoner på eksport av avfall ut av EU
  • Utvidet produsentansvar i ressurseffektive sektorer. Her trekkes bl.a tekstiler og bygg- og anlegg frem som eksempler.
  • Krav om at all emballasje skal være gjenbrukbar eller gjenvinnbar innen 2030
  • Styrkede muligheter for forbrukere til å velge produkter som kan ombrukes, varer lenge og kan repareres.
  • Utvikling av en EU-modell for separat innsamling av avfall
  • Vurdere pålegg om innblanding av gjenvunnet materiale i f.eks. emballasje, biler, byggevarer og batterier
  • Ny lovgivning om grønne, offentlige innkjøp
  • Ny lovgivning med mål og tiltak som reduserer overemballering og avfallsgenerering

I tillegg foreslår kommisjonen nye mekanismer for "grønn finans" som skal sikre at ca 1,5% av EU's nasjonalprodukt allokeres til klimatilpasninger og bærekraftige investeringer. Man foreslår også skattereformer som vil fjerne nasjonale subsidier til fossile energikilder, forskyve skattetrykket fra arbeidskraft til forurensning og tilpasninger av momsreglene for å understøtte bærekraftige og miljøvennlige produkter.

Videre jobber kommisjonen med forslag knyttet til redusert karbonlekkasje, karbonprising og styrking av naturbaserte løsninger som påvirker bl.a. bruk av biologiske avfallsressurser.

Du kan høre mer om European Green Deal på fagsamlingen vår i januar og på seminaret vårt om fremtidens produsentansvar i februar. Har du konkrete spørsmål, kan du kontakte Cecilie Lind.

Kontakt oss

Cecilie Lind

Administrerende direktør
Avfall Norge
Ansvar: Administrerende direktør
Telefon:  90110116