EU's jordstrategi mot 2030 er lagt frem

Strategien skal skape et rammeverk og gi konkrete tiltak for beskyttelse, restaurering og bærekraftig bruk av jord.

Av: Cecilie Lind | Publisert: 21. november 2021

“The thin layer that lies below our feet is literally the basis for our existence. It is the foundation for 95% of the food we eat. Soil is a living ecosystem that is key for life on the planet and that holds our future. It is high time it gets the legal protection it deserves.”

Kilde: Frans Timmermans, Executive Vice-President for the European Green Deal

Kommisjonen la frem den nye strategien 17. november. I følge kommisjonen er strategien en viktig leveranse under European Green Deal og EU Biodiversity Strategy for 2030. Sunn jord er forutsetning for 96% av maten vi spiser, jord er levested for 25% av biodiversiteten i verden og er det største karbonlageret på jorda. Likevel er 70% av jorda i dårlig forfatning.

Strategien skal skape et rammeverk og gi konkrete tiltak for beskyttelse, restaurering og bærekraftig bruk av jord og foreslår både frivillige og juridisk bindende tiltak. Strategien har som mål å øke karbon i jorda på jordbruksarealer, bekjempe ørkenspredning, restaurere ødelagte landområder og sikre at alle økosystemer i jorda er i god forfatning innen 2050.

Strategien skal sikre samme grad av beskyttelse som vi har for vann, marint miljø og luft i EU. Dette skal gjøres gjennom et lovforslag innen 2022, etterfulgt av en konsekvensanalyse og konsultasjon i medlemslandene.

Kilde: EU-kommisjonen.