Evalueringen er klar

En grundig evaluering av Avfall Norges rolle i forbindelse med Strandryddeuken er ferdigstilt.
Av: Sara Wilsgaard | Publisert: 16. august 2018 | Fagområde: Marin forsøpling

Med støtte fra Plastreturs Miljøprosjekt og Miljødirektoratet har Avfall Norge gjennomført en grundig evaluering av Avfall Norges rolle under Strandryddeuken 2018. Evalueringen er gjennnomført av Anita D. Chawla (Eau de Kom) Sveinar Kildal (Norscan Partners). 

Følger opp evalueringen

Chawla (prosjektleder) og Kildal har gjennomført en grundig evaluering der de har vært i direkte kontakt med over 50 avfallsselskap eller andre samarbeidspartnere for intervju. 

Avfall Norge går i høst i gang med å følge opp anbefalingene som er gitt av Chawla og Kildal. Videre vil også Avfall Norge se nærmere på aktuelle funn som trekkes frem evalueringen. 

Avfall Norge ønsker en åpen dialog med aktuelle deltagere og samarbeidspartnere. Dersom det er andre innspill eller kommentarer til evalueringen håper vi at disse blir formidlet videre til oss. Vi tror at åpenhet og deling av erfaring er med på å bedre forholdene knyttet til opprydding av marin forsøpling for avfallsselskap, ryddere og initiativtagere. 

Utdrag fra evalueringen

Strandryddeuken er en nasjonal miljødugnad i regi av Hold Norge Rent (HNR) der flere tusen frivillige rydder strender, øyer, holmer og havbunnen langs kysten så vel som langs bekker, elver og innsjøer i innlandet. Dugnaden ble etablert i 2011 og er Norges største kollektive ryddedugnad. I 2018 ble den arrangert i perioden 30. april – 6. mai.

Årets dugnad sprengte alle rekorder med bortimot 90 000 frivillige og 3000 ryddeaksjoner registrert i ryddeportalen.no. Avfallsbransjen har vært synlig som deltaker og hadde rundt 300 mottakspunkter landet over (jfr ryddeportalen.no).

NRK engasjerte seg stort og programmet Planet Plast fikk stor positiv oppmerksomhet. NRK distrikstkontorer kjørte lokale sendinger over hele landet. Det er første gang NRK setter så stort fokus på plastforurensing i havet og behovet for opprydding både til lands og til vanns.

Avfall Norge - aktiv for første gang

Hold Norge Rent fikk tidlig indikasjon på at årets dugnad kunne bli større enn noensinne grunnet NRK med programmet Planet Plast. NRK ønsket å sette fokus på utfordringen som plast i naturen skaper og samkjørte dette med HNR, hvor ett av målene var å rekruttere flest mulig ryddere. Allerede i oktober 2017 ble Avfall Norge invitert inn i samarbeidet. Da Avfall Norge forstod omfanget av dugnaden og effekten av at NRK var på banen, ble det bestemt at de skulle innta en mer aktiv rolle enn under tidligere aksjoner. 

Kontakt oss

Sara Wilsgaard

Medlemsansvarlig
Avfall Norge
Ansvar: Nettsider, medlemskommunikasjon, CRM, Årskonferansen
Telefon:  95707878

Relaterte artikler

Se flere nyheter

Se flere nyheter