Følger av korona-tiltak for avfallssektoren i Europa

Avfall Norges europeiske organisasjon utveksler erfaringer om korona-virusets utfordringer for avfallssektoren. Her er noen av hovedelementene.

Av: Paal Frisvold | Publisert: 26. mars 2020

Gjennom vår europeiske bransjeorganisasjon utveksler avfallsbransjen jevnlig informasjon om hvordan koronakrisen takles I Europa. Bransjeorganisasjonene har jevnlig kontakt med EU-kommisjonen og vi er alle oppfordret til å melde inn problemstillinger forbundet med grenseoverganger, inspeksjoner, forsinkelser, køer og lignende utfordringer. Opplever din bedrift problemer knyttet til eksport og transport av avfall bes det derfor meldes inn, slik at vi kan melde fra og forsøke å rette opp situasjonen.

Ulike tiltak i Europa

I Danmark, Sverige og Finland har myndighetene så langt ikke innført spesielle tiltak for avfallsbransjen. Østerrikske myndigheter har utgitt en egen instruks for bransjen som vi vil få oversendt.

I Belgia, Irland og Portugal er det innført ekstraordinære tiltak for husholdningsavfall. For å forhindre at renovasjonsarbeidere skal smittes, oppfordres alle husholdninger til å benytte to avfallsposer. I Portugal er det også innført en ‘karantenetid’ på 72 timer – før avfallet settes ut til avhenting. Hvorvidt 72 timers karantene er et effektivt krav er usikkert – og vil bli diskutert nærmere.

Engelske helsemyndigheter har utgitt råd om at avfall fra folk som oppholder seg i isolasjon/karantene hjemme pga mulig Corona-smitte ikke bør bære ut husholdningsavfallet sitt til renovasjon, før smittesituasjonen er avklart.

I Frankrike og Portugal stenges behandlingsanlegg og sorteringsanlegg for å unngå at ansatte utsettes for smittefare. Frankrike utstyrer renovasjonsarbeidere med ekstra beskyttelsesutstyr deriblant rensemiddel for hender. I Frankrike har myndighetene bedt alle om å legge sanitært avfall, som lommetørkler, papir osv i et eget avfall. Avfallet skal stå i 24 timers karantene før det settes ut til avhenting.

Prioriterer restavfall fremfor avfallsortering

I Italia er det økt fare for at viruset kan smittes arbeidere ved avfallsforbrennings-installasjoner, som er særdeles viktig for å takle økt ikke- gjenvinningsbart avfall fra sykehussektoren.

I mange land prioriteres restavfall fremfor avfallssortering. Folk som er smittet bes om å stanse avfallssortering og i stedet putte alt i poser for restavfall – særlig i Italia, Frankrike og Portugal. I Italia bes isolerte borgere sette ut restavfall hver dag som blir innhentet av spesielle team med eget beskyttelsesutstyr. Mange mener nå at alt restavfall bør behandles som smittet, fordi det er vanskelig å vite hvem det gjelder grunnet manglende testing og registrering av smittede.

Sveits har opplevd problemer med import av kjemikalier fra Italia, men de leveres i stedet nå fra Tyskland. I Danmark meldes det problemer med import av RDF (Refused Derived Fuel) da havnene er stengt og skip ikke kan returnere med last.

Høyere mengder husholdningsavfall – og lavere kommersielt og industrielt avfall

Generelt opplever landene høyere mengder husholdningsavfall – inkludert fra helsesektoren, og lavere kommersielt og industrielt avfall. I noen land, som Belgia og Portugal, stenges gjenvinningsstasjoner. Det medfører ekstra avfallsstrømmer og økt avfall til forbrenning. I Portugal nekter noen selskaper å innhente emballasjeavfall, noe som også fører til økt avfallsforbrenning.

I Frankrike antar man at korona-viruset kan overleve i to uker i kloakk-avfall, slik at jordspredning vil måtte stanses.

Kontakt oss

Cecilie Lind

Administrerende direktør
Avfall Norge
Ansvar: Administrerende direktør
Telefon:  90110116

Paal Frisvold

EU-rådgiver
Avfall Norge
Ansvar: +32473978760

Relaterte artikler

Se flere nyheter

Se flere nyheter