Fakta om budsjettforliket

Avtalen mellom regjeringen og FrP vil påvirke bransjen på ulike måter.

Av: Cecilie Lind | Publisert: 2. desember 2020

Den største endringen vil være innføring av CO2-avgift på forbrenning av avfall.

Avtalen innebærer også at de 40 millionene som var satt av til arbeid med sirkulær økonomi hos KLD reduseres med 10 mill til 30 mill.

Avgiftslettelsene på varer som utgjør en stor del av grensehandelen kan bidra til redusere omfanget av gratispassasjerer/lekkasje i de norske produsentansvarsordningene.

Det settes også av midler til kondemneringsordningen for skip som skal bidra til eldre lasteskip kondemneres og erstattes av lav- og nullutslippsfartøy. Dette kan både gi oppdrag til bransjen og bidra til bruk av biogass i skipsfarten.

Fritaket for CO2-avgift for naturgass og LPG i industrien forlenges til 1/7-2021, hvilket påvirker lønnsomheten i industrien mht å velge biogass fremfor LNG.