Hva skal vi gjøre med innsamlet avfall?

Det er årets strandryddeuke og mange frivillige ryddere ønsker å levere inn innsamlet avfall fra ryddeaksjoner. Hvem skal betale for behandling av avfallet? Og hvem skal betale dersom det er behov for transport? Vi gir svar.
Av: Sara Wilsgaard | Publisert: 30. juni 2017 | Fagområde: Marin forsøpling

Hele Norge rydder

Det ligger an til å bli rekordmange ryddere under strandryddeuka første uken i mai, og mange avfallsselskaper er med for første gang. Her finner du informasjon om hvordan dere kan ta imot avfall kostnadsfritt uten at det går ut over renovasjonsgebyret. 

Vi har også fakta til deg som privatperson om hvordan du håndterer avfallet, hvordan du finner ut av hvor du bør rydde, hva du skal plukke med deg og hvordan du bør ferdes i strandsonen.

For gjenvinningsstasjonene

Kommunen har ikke lov til å finansiere mottak av marint, herreløst avfall gjennom renovasjonsgebyret til husholdningene, derfor byr det på utfordringer når mange kommer med sekker med marint avfall til gjenvinningsstasjonen.

For å unngå at frivillige ryddere må betale for at avfallet skal behandles og eventuelt transport ved henting, kan avfallselskapet søke refusjon gjennom Refusjonsordningen via Hold Norge Rent. 

Slik går du frem:

Når personer kommer med sekker med marint avfall til gjenvinningsstasjonen: 

Ikke ta betalt for sekkene, men still heller krav som gjør at dere kan få dekket kostnadene i etterkant: 

Minimumskrav er at ryddeaksjonen er registrert i ryddeportalen til Hold Norge Rent. Aksjonen har en tilhørende aksjonskode på fire siffer. I ryddeportalen registreres antall kg som er samlet inn og hvor man har vært. 

Beste praksis er at man oppretter en egen kategori for marint avfall og veier inn avfallet når det leveres. 

Send søknad om refusjon til Hold Norge Rent:

Refusjonsordningen for transport og behandling av marint avfall betaler tilbake kostnader forbundet med behandling, transport, med mer av herreløst, marint avfall. 

Det må føres regnskap over innleverte mengder med tilhørende kostnader. 

Mangler rydderen aksjonskode? Opprett en egen aksjon på avfallsmottakets adresse i Ryddeportalen.

Dette er marint avfall:

Marint avfall er en bred definisjon som inkluderer både plast, metal, treverk, gummi, glass og papir, hvorav plast er det mest kritiske. Du kan lese deg opp på problemet i SALT-rapporten

Kontakt oss

Sara Wilsgaard

Medlemsansvarlig
Avfall Norge
Ansvar: Medlemskommunikasjon, bærekraft og ombruk.
Telefon:  95707878

Relaterte artikler

Se flere nyheter