Farlig avfalls-anlegg kontrolleres på nytt

Miljødirektoratet har annonsert på sine hjemmesider at det vil bli gjennomført kontroller på norske anlegg som mottar og mellomlagrer farlig avfall. Kontrollene skjer i vinter, og vil bli utført av inspektørene hos fylkesmannen.
Av: Cecilie Lind | Publisert: 23. februar 2018 | Fagområde: Farlig avfall

Fokusområdene vil være å sjekke omfanget/graden av innsamlet avfall, og at avfallet går til miljømessig og forsvarlig behandling.

Andre områder som vil kontrolleres er etterlevelse av krav om finansiell sikkerhet og kompetanse. Les Miljødirektoratets sak her

Råd til våre medlemmer

Råd og tips til våre medlemmer:

  • Sjekk opp rundt tidligere tilsynsrapporter, og gjennomgå tidligere registrerte avvik.

  • Sjekk opp praksis og rutiner vedrørende avvikskontroll og HMS-relatert arbeid. Få kontroll på nødvendig dokumentasjon.

  • Ta en runde med de ansatte for å kontrollere at skriftlige rutiner og prosedyrebeskrivelser følges opp i praksis (“kart og kompass” stemmer overens)

  • Gjennomgå status av risikovurderinger, og “frisk opp” hvilket regelverk som er gjeldende for virksomheten.

Rapporter fra tidligere tilsynsaksjoner og tillatelser kan lastes ned her.

Kort om aksjonen

  • Sist kontrollaksjon ble gjennomført i 2013.
  • Det ble gjennomført 174 kontroller i 18 fylker.
  • 85 % av de kontrollerte anleggene hadde brudd på regelverket. 7 % av kontrollobjektene hadde alvorlig brudd.
  • Fokusområdene i 2013 var: 1) Mottakskontroll 2) Håndtering og lagring 3) Videreleveranse av FA 4) Utslippskontroll og 5) Internkontroll