Lukk søk

Fikk kongens fortjenstmedalje

Som første i bransjen ble Per Jarle Eriksen (70) tildelt kongens fortjenstmedalje for sin samfunnsinnsats og engasjement for blant annet avfallsbransjen.
Av: Sara Wilsgaard | Publisert: 13. november 2017

Kongens fortjenstmedalje deles ut som belønning for innsats av særlig samfunnsgavnlig natur på områder som kunst, kultur, vitenskap, næringsliv, sosialt og humanitært arbeid. Eriksen mottok medaljen for sin samfunnsinnsats og engasjement for avfallsbransjen, Forsvaret og militærhistorien, lokalt dugnadsarbeid og politikk.

En pioner i avfallsbransjen

Eriksen var med og etablerte Innherred Renovasjon i 1985 og var direktør for selskapet i 22 år.I bransjen har han utmerket seg både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Som direktør i Innherred Renovasjon var han ansvarlig for at det ble utført mye pionerarbeid, blant annet innføring av kildesortering i tre dunker som første kommuner i Norge, etablering av gjenvinningsstasjoner med fri levering og bruktbutikker der avfallet kunne gå til ombruk i stedet for gjenvinning.

Regionalt var han en pådriver for etablering av Avfallsforum Midt-Norge, gjenvinningsbedriften Weee Recycling i Melhus, selskapet Miljøpartnerne AS, og primus motor for at 52 kommuner gikk sammen om biogassanlegget Ecopro AS i Verdal. Nasjonalt har han bla. sittet i styret for Avfall Norge, for Ella Miljøbil, Fibernor AS, i valgkomiteen til Rekom AS og har vært initiativtaker til nasjonale kampanjer som «Skvett’n» og «Batte».

Avfall Norge gratulerer!

Les mer om seremonien på Innherred Renovasjons nettsider.

Kontakt oss

Nancy Strand

Seniorrådgiver
Avfall Norge
Telefon:  91601901