Finalekandidater til Innovasjonsprisen 2016

I år toppet listen seg med mange gode kandidater til årets Innovasjonspris. Finalistene leverer spesielt godt på overføringsverdi, nytenkning, bidrag til sirkulærøkonomien og utvikling av forretningsmodell. Kandidatene er BIR Nett, Minorga Vekst og Den Magiske Fabrikken.
Publisert: 23. mai 2016

-    Det er herlig å se at vi har så mye innovasjon og gode historier i bransjen og at vi fikk inn så mange bra nominasjoner. Dette er svært viktig og ikke minst gledelig for utviklingen av bransjen fremover til et sirkulært samfunn, sier adm.dir og juryleder for Innovasjonsprisen, Nancy Strand.

Årets jury består av adm.dir i Avfall Norge Nancy Strand, direktør Divisjon Bærekraft Norge i Innovasjon Norge, Inger Solberg, adm.dir Remiks Miljøpark AS, Bård Jørgensen, adm.dir Returkraft AS, Odd Terje Døvik.

Kandidatene

Den Magiske Fabrikken er nominert for nytenking rundt bruk av gjødsel og gjødselsvann i utvinningen av biogass, samt måten de samarbeider tett med andre aktører og næringer, og i tillegg vektlegger kunnskapsformidling. Den Magiske Fabrikken er et samarbeid mellom Vesar, Greve Biogass og Lindum i Tønsberg.

Bergen er den første byen i verden som får et underjordisk rørnett for transport av avfall som dekker hele bykjernen kalt "Bossnettet". BIR Nett er nominert for en ekstraordinær gjennomføring av en kjent og fremtidsrettet teknologi, samt utvikling av ny teknologi i tett samarbeid med leverandører. 

Minorga Vekst er nominert for deres unike gjødselsprodukt. Det eksisterer ingen tilsvarende prosesser eller produkt basert på slam og våtorganisk og annet biologisk avfall. I tillegg har de et sterkt fokus på å nå nye markeder med sin forretningsmodell, samt løse utfordringer for bransjen, samfunnet og miljøet.

Vinneren utnevnes på Avfallskonferansen i Tromsø i juni.