Finalister Innovasjonpris og Gründerpris

Avfall Norge sin Innovasjonspris og Gründerpris skal belønne innsats som bidrar til en sirkulær økonomi, med utgangspunkt i avfall og gjenvinning. For å lykkes med fremtidens lavutslippssamfunn, må vi lykkes med sirkulærøkonomien og skape industriell bærekraft.
Av: Avfall Norge | Publisert: 28. mai 2018

I år mottok vi totalt 14 nominasjoner til Innovasjonsprisen og Gründerprisen. Juryen - som er nevnt nederst i artikkelen - har hatt mange diskusjoner da det i år var mange gode og interessante kandidater som møter kriteriene og industriell bærekraft på ulike måter. Vinneren av de to prisene annonseres under festmiddagen på Avfall Norges Ã¥rskonferanse 6.juni.

Finalister Innovasjonsprisen er: WasteIQ, Ecofiber og Norsk gjenbruk AS med Modulecover
Finalister Gründerprisen er: TISE, Invertapro og Hook it

Vi ønsker alle finalistene lykke til og gleder oss til prisutdelingen 6. juni!

Les mer om finalistene her:

Innovasjonsprisen


WasteIQ (BIR)
Waste IQ (videreutviklet fra BossID) adresserer kjente utfordringer i avfallsbransjen med digitalisering, standardisering og samarbeid. BossID sin teknologi har bidratt til å «normalisere» data fra ulike leverandører. Dataene holder høy kvalitet, og kan dermed også brukes som fakturaunderlag, som grunnlag for å logistikkplanlegging, og presis statistikk for å analysere hvordan avfallssystemet kan forbedres. Loggen over individuell adferd koblet mot fraksjoner muliggjør dynamisk prising, har blant annet vist seg å ha effekt på atferden knyttet til kildesortering og resirkulering.

WasteIQ tar dette videre ved å skape et fagmiljø som kombinerer teknologiforståelse og avfallskompetanse og et moderne teknologisk rammeverk for sømløs dataflyt, digitale brukeropplevelser og nye forretningsmodeller. Utvikling av løsningen skal inneholde maskinlæring og kunstig intelligens og speile behovene hos avfallsselskap og skape god dataflyt i byer i Norge. Løsningen kan bidra til at gjenvinningsbransjen blir mer effektiv i sin drift og samtidig en viktig leverandørindustri.

Juryen vurderer dette som en revolusjonerende måte å løfte digitalisering i bransjen og standardisering. Det er ikke teknologien i seg selv som er det viktige men fokuset på prosess, delingsøkonomi, ambisjon om åpenhet, effektivisering, kostnadsdeling og samarbeid. Dette er et eksempel til etterfølgelse på digitalisering og standardisering av bransjen.

Om du ønsker mer informasjon om WasteIQ kontakt eva.skjold@bir.no

Ecofiber
Ecofiber er i dag det eneste behandlingsanlegget i Norge som materialgjenvinner fritidsbåter. 

De har mottatt 400 båter totalt siden oppstarten i 2015, og de fikk en boost i 2017 hvor de i oktober tok imot 340 (av disse) båter, både store og små. De har materialgjenvunnet over 40 tonn ren glassfiber og ser en god stigning på dette. De fokuserer også på samarbeid, som er et sentralt kriterie for denne prisen, hvor de blant annet gjenvinner metaller i samarbeid med Norsk Gjenvinning og Stena Recycling. Det er en stor framtid for grønnere produkter. Ecofiber, som både er firmanavn og navn på sluttprodukt, bidrar til et redusert fotavtrykk for bygninger og varer.

Juryen vurderer arbeidet til Ecofiber om utrolig viktig da de løser et voksende avfallsproblem, gjør dette til en verdikjede og skaper et marked for materialgjenvinning. Ecofiber ansvarliggjør produsentene og industrien i å tenke annerledes på bruken og utnyttelse av et produkt. Prosessen og produktet har en betydelig posisjon innen fritidsbåter, og har overføringsverdi til industri-produkter som vindmøller. De engasjerer seg stort innenfor sitt felt, og har siden selskapets oppstart i 2015  opplevd en stor etterspørsel i markedet og har bidratt i viktige politiske diskusjoner og prosjekter.

Ønsker du å vite mer om Ecofiber, ta kontakt med Kjell-Inge Svendsen kjell-inge@ecofiber.no

Norsk gjenbruk AS - Modulecover
Norsk gjenbruk AS utvikler og selger miljøvennlig transportemballasje. I samarbeid med Ramirent, har de utviklet Modulcover, en emballasje som helt eliminerer plast for dekking av moduler og brakker under transport og lagring. De estimerer at Ramirent vil spare miljøet for mellom 8-12 tonn plast årlig samtidig som de forenkler og effektiviserer rutiner rundt innkjøp, logistikk, montering og transport. Ramirent har totalt eliminert plast og trevirke i deres emballering som tidligere ble kastet i blandet avfall etter førstegangsbruk. Norsk gjenbruk AS sin ambisjon i tillegg til og utvikle egne produkter, er å bli en bro mellom tilbydere av gjenbruksprodukter og norsk næringsliv. De jobber etter en sirkulær forretningsmodell, som vil si at de utvikler produkter for gjenbruk, reparerer, reproduserer og resirkulerer. 

"Product as a service"
For at overgangen til gjenbruk skal bli så enkel som mulig kundene uten for stort change of management så har de sammen med Kongsberg Innovasjon og Pan Innovasjon utviklet konseptet "Product as a service". Det vil si at i tillegg til og selge produkter så yter de også tjenester som: vask, reparasjon, pakking, lagring. Det meste av disse tjenestene utøves i Øst Europa og lageret i Norge fungerer mer eller mindre som en utlevering - og innleverings stasjon.

Juryen vurderer Norsk gjenbruk AS og Modulecover sitt fokus på å både levere en tjeneste og et produkt som en ny måte å tenke på for innovasjon rundt avfallsreduksjon og ombruk, produktutvikling og markedsetablering. Deres fokus på involvering og testing av produkt og prosess for så å endre utvikling av produktet er et eksempel til etterfølgelse og viser at det er viktig å teste og samarbeide med en kunde underveis i prosessen og at dette gir resultater.

Ønsker du å vite mer om Norsk gjenbruk AS og Modulecover, ta kontakt med Jens Brustad jens@modulecover.no

Gründerprisen


TISE
Tise er en kjøp og salg app som hjelper unge mennesker å gjenbruke klær ved å gjøre det inspirerende og morsomt å kjøpe brukt.

Tise er et viktig ledd i norsk sirkulærøkonomi. De setter fokus på at brukte ting har en historie og kan “leve evig”. De ser på det som at alle har et felles klesskap, bod eller møbel-sortiment. Tradisjonelt har man delt dette mellom familie og venner, men Tise åpner for at hele Norge, og også Sverige deler klesskapet og boden. De ønsker også å påvirke klesindustrien og måten returvarer blir håndtert gjennom å la merkevarer selge sine returvarer i appen.

Tise har sannsynligvis bidratt til at godt over 100 000 kg klær har blitt kjøpt brukt i stedet for nytt, og kan dermed sies å ha bidratt til å spare miljøet for 1,8 millioner kg CO2, 50 000 kg kjemikalier og 250 millioner liter vann. Siden lansering høsten 2016 har appen vokst og har nå over 350 000 registrerte brukere og nærmere 40 000 daglige brukere. Folk bruker i gjennomsnitt 17 minutter i appen. Tise har skapt et engasjert community og har stor tro på å gjøre verden til et litt mer bærekraftig sted ved å utvikle måten vi handler på. Du bruker ikke bare Tise, du er en “tiser”.

Juryen vurderer dette som en ny og innovativ måte å fremme gjenbruk på gjennom markedsføring, strategi, involvering og enkelt, tiltrekkende design. De jobber aktivt med brukermønstre og det som “trigger” deres målgrupper til å velge bærekraftig. Brukerne rekrutterer hverandre og det blir et samfunn mer enn kun en rubrikk som du går inn kun når du må selge noe eller kjøpe noe. De ble også kåret til Årets markedsfører 2017 der de blant annet konkurrerte med Finn.no i finalen.

Se filmen deres på YouTube og kontakt victoria@tiseit.com for mer informasjon.
Victoria vil holde et innlegg i parallellen avfallsreduksjon og delingsplattformer onsdag 6. juni på konferansen

Invertapro
Invertapro produserer melbillelarver fòret på organisk avfall, og denne type insektproduksjon er på verdensbasis i rask fremmarsj. Insekter kan nemlig effektivt oppgradere organisk avfall til næringsrikt og høyverdig protein som kan nyttiggjøres til dyrefòr og humant konsum.

Det er et stort markeds- og vekstpotensiale for utnyttelse av organisk avfall for dyrefor og humant konsum ved hjelp av insekter. Det er internasjonalt og industrielt potensiale, da teknologien er moden og med økende fokus på sirkulær økonomi har EU endret sitt regelverk for å tillate insektprotein å bli brukt i dyre- og fiskefòr. Behov for høyverdige proteinkilder er stort i fòr- industrien, og samtidig er det et stort behov for mere bærekraftige fôrkilder. Fòrindustrien opplever at tilgang på fiskemel er begrenset og stadig dyrere, og og både fiskemel og soya har negative konsekvenser for miljø og klima. Insekt er et lokalt og vesentlig mere bærekraftig alternativ og utleder for eksempel 80% mindre CO2 enn fiskemel. Samtidig viser forskning at insektmel styrker immunforsvaret til både dyr og mennesker.

Invertapro ble startet i Tanzania i 2015 og har opplevd rask vekst. I dag har de fire ansatte i Norge. De har fått noe finansiering og er nå i ferd med å samle inn kapital for å skalere opp til Norges første insektfabrikk. Allerede i dag har selskapet to produkter som selges direkte og i nettbutikk, noe som skaper oppmerksomhet,gir en beskjeden inntekt – men først og fremst bygger erfaring og kompetanse. Invertapro driver i dag et lite testanlegg til forskning og salg. Målet er å få på plass et pilotanlegg i løpet av 2019 – kapasitet 8.000 t substrat/år, og deretter et fullskala anlegg 30.000 t/år.

Juryen vurdering er at Invertapro i stor grad viser at de leverer på bærekraft og har fokus lønnsomhet og samarbeid med tverrfaglig kompetanse og kunnskap for å oppnå lønnsomhet og utvikling fremover. De har et sterkt markeds og vekstpotensiale og utnyttelse av organisk avfall til høyverdig protein er et viktig bidrag til sirkulære verdikjeder og industriell bærekraft.

Alexander Solstad Ringheim skal snakke om Invertapro på Årskonferansen 6. juni - kanskje han tar med seg en smaksprøve også?

Les mer om Invertapro her, eller kontakt info@invertapro.com

Hook It
Hook It UB er en ungdomsbedrift fra Jørpeland som består av tre hardtarbeidende ansatte.

Hook It produserer og distribuerer en lukkemekanisme for søppeldunker til private husstander. Lukkemekanismen er utviklet i samarbeid med Sørskår Mekaniske verksted,  lokale renovatører, Rymi IKS, lærere, TIP avdelingen på skolen og deres kunder.

Hovedmaterialet er aluminium, i stedet for stål og plast,  og skruene er syrefaste noe som gjør at produktet ikke vil ruste over tid. Hensikten med produktet er å hindre at avfall faller ut av dunken om den skulle velte. Samtidig hindrer dette at dyr får søppelet ut av dunken. Den bidrar også til å holde lokket på plass, slik at det ikke samles vann, som er en ekstra kostnad for renovatørene.

Hook it ønsker også at produktet skal bidra som en påminner til forbrukeren om at dersom søppeldunken er for full og man ikke klarer å feste kroken, må man enten forsøke senke forbruket eller resirkulere mer.

Hook it sin produksjon foregår i hovedsak i lokalmiljøet. De får blant annet spesiallagde kroker og andre deler vi trenger fra Sørskår Mekaniske Verksted, og alt er montert av elever og lærere på skolen på avdelingen for teknikk og industriell produksjon. 

Hook It har fokus på forretningsutvikling og forsøker å forene bærekraft og profitt.
De skiller seg fra lignende produkter i Frankrike ved at det er bedre tilpasset renovatøren, det er billigere og bedre tilgang til det norske markedet som gir dem markedspotensiale.

Juryen vurderer Hook It som en enkel og smart løsning som hindrer at avfall kommer på avveie og minner på forbrukeren at man ikke skal kaste for mye. Med dette bidrar det til bærekraftsmålet som går på å sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre. De bidrar til lokal verdiskaping i deres lokalmiljø med å engasjere skole og lokale virksomheter. Juryen applauderer de unge grunderne og ungdomsbedrifter som dette som bidrar til utvikling i avfalls- og gjenvinningsbransjen og ønsker dem lykke til med å starte AS.

Om du vil vite mer om Hook it kan du kontakte Preben Nordahl Idsø preben.g3@gmail.com

Alle tre grunderne står på stand på Årskonferanse neste uke!

Årets jury bestod av:

Nancy Strand, Adm.dir, Avfall Norge
Cathrine Barth, Co-Founder, Circular Norway
Tor Mühlbradt, Spesialrådgiver, Bærekraftsdivisjonen, Innovasjon Norge
Espen Larsen Mikkelborg, Rådgiver ÅRIM
Audun Roalkvam, Avdelingsleder gjenvinning, IVAR
Odd Terje Døvik, Adm.dir, Returkraft