Fjernvarme fra avfallsforbrenning vokser jevnt og trutt

Statistisk sentralbyrå (SSB) har publisert statistikk for fjernvarme og fjernkjøling 2017.
Av: Sara Wilsgaard | Publisert: 31. mai 2018 | Fagområde: Energigjenvinning

Energigjenvinning av avfall sto for 47,5% av varmen som ble sendt ut på fjernvarmenettet, mens flisfyringsanlegg var den nest største kilden med 21,4%.

Les mer om tallene på SSBs sider.

Har økt jevnt

Energigjenvinning (forbrenning av avfall med energiutnyttelse) sitt bidrag til fjernvarme har økt jevn hvert år siden 2009. 

Mellom 2009 og 2017 har leveransen fra energigjenvinning til fjernvarme økt med 123%. Dette skyldes en jevn fjernvarmeutbygging. I samme periode har utvidelser av forbrenningskapasitet i forbindelse med deponiforbudet som kom i 2009 økt mottak av avfall til energigjenvinning med 50%. Ett kg avfall gir i gjennomsnitt ca 2 kWh levert fjernvarme.

Ubenyttet potensiale
I 2017 konverterte norske energigjenvinningsanlegg 4600 GWh energi fra snaut 1,6 millioner tonn restavfall som ikke kan ombrukes eller materialgjenvinnes. Omtrent 3600 GWh ble utnyttet til fjernvarme, industridamp og elektrisitet. 1000 GWh hadde ikke avsetning og gikk til spille. 

- Det er bra for miljøet og klimaet å utnytte varmen fra behandlingen av restavfall som ikke kan ombrukes eller materialgjenvinnes, fremfor bruk av fossil energi sier fagrådgiver i Avfall Norge Roy Ulvang. 

- Det er et stort potensiale for å utnytte mer av energien til varme- og kjølebehov, derfor må det satses mer på slik utbygging, legger han til.

Relaterte artikler

Se flere nyheter

Se flere nyheter