Flere prosjekter har fått tildelt midler fra PReP-programmet!

I 2020 var det fire prosjekter som fikk tildelt støtte gjennom PReP 2020, et innovasjonsprogram for plast, finansiert av Handelens Miljøfond. Tildelingen for 2021 er klar, og fem prosjekter har fått støtte til sitt prosjekt.

Av: Mona Sæther | Publisert: 19. april 2021

PReP2020 er et innovasjonsprogram for plast, finansiert av Handelens Miljøfond. Utlysningen søkte etter innovasjonsprosjekter som bidrar til å gjenvinne plastavfall det i dag er problematisk å gjenvinne eller finne markeder for.

Tildelingen er klar, og følgende prosjekter har fått støtte. Vi gratulerer!

Quantafuel - Økt materialgjenvinning gjennom analysemetoder tilpasset kjemisk resirkulering

I prosjektet skal Quantafuel i samarbeid med NIVA og Norwaste videreutvikle og verifisere analysemetoder skreddersydd for kjemisk resirkulering av blandet plastavfall. Slike analyser er ikke kommersielt tilgjengelige i dag, og vil være nødvendige for å sikre optimal kvalitet og sammensetning på råvare, som igjen bidrar til høyt prosessutbytte, høy energieffektivitet og redusert miljøbelasting ved resirkulering av plast. I prosjektet skal analysene brukes til å optimalisere sorteringsstrategi og produktkvalitet ved Quantafuels Anlegg.

Artwraps

ArtWraps skal utvikle resirkulerbare og miljøvennlige moduler for pakking og lagring av kunst og verdigjenstander. Målet er en sirkulær materialbruk der løsningen også er laget av resirkulerte tekstiler og plast.

Løsningen skal utvikles i tett samarbeid med designbyrået by north. Det vil være helt sentralt å finne en forretningsmodell som er sirkulær, teknisk og praktisk gjennomførbar. De har derfor flere kompetente aktører med på laget: Fretex, IVAR, Munch-museet og Shoot Gallery.


Utoplast - Innsamling, håndtering og materialgjenvinning av plastavfall fra 3D-print i Trondheim

Utoplast, Framtiden i våre hender, Trondheim Renholdsverk, NTNU (Institutt for design) og EGGS Design skal samarbeide for å levere et lokalt materialgjenvinningstilbud av plastavfall som oppstår under 3D-print prosessen (primært PLA).

Prosjektet innebærer følgende hovedoppgaver: produkt- og tjenesteutvikling, kommunikasjon, logistikk, testing og produksjon.

Resultatet skal presenteres i Trondheim i løpet av høsten.


Vartdal plastindustri AS - Etablering av full verdikjede for gjenvinning av EPS

Gjennom prosjektet “etablering av en full verdikjede for gjenvinning av EPS” er en hel verdikjede for innsamling av EPS etablert på vestlandet og i Trøndelag, og barrierer og løsninger er kartlagt for videre utbredelse i hele landet. Dette prosjektet er en videreføring og har som mål om å tilrettelegge for et regranuleringsanlegg av EPS i Norge. Prosjektet må ses på som et nødvendig forprosjekt for å sikre nok gjenvunnet volum av EPS for etablering og investering i et regranuleringsanlegg for EPS i Norge.


Wecycle - fra tauverk til filament

Innovasjonsprosjektet “Fra tauverk til filament” skal teste et innovativt 3d printing filament som blir laget av resirkulert maritimt tauverk. Tauverket har fascinerende egenskaper som kan bli fullt utnyttet med 3d printing. Målet er å innføre mer sirkularitet i det 3d printing feltet og samtidig prøve å utnytte potensialet av resirkulert tauverk. Wecycle skal være koordinator og fremme samarbeid mellom bransjeaktørene. (resirkulering, filament produsent og bruker). Prosjektet inneholder en materialanalyse, en printing test og en livssyklusanalyse av filamentet. Vi vil også utforske muligheter for forretningsutvikling dersom vi skulle bli vellykket.


Kontakt oss

Mona Nordhammer Sæther

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: REdu, merkeordningen, plast og marint avfall og forsøpling.
Telefon:  48023019

Relaterte artikler

Se flere nyheter

Se flere nyheter