Flere vil fange CO2-utslipp fra forbrenningsanlegg

Med et fullskala karbonfangstanlegg, kan Fortum Oslo Varme fange CO2-utslippet fra forbrenningsanlegget på Klemetsrud tilsvarende utslippet fra 200 000 biler.
Av: Mona Sæther | Publisert: 10. januar 2019 | Fagområde: Energigjenvinning

- Prosjektet viser en innovativ bransje som går foran. Også i en sirkulær økonomi vil det være behov for avfallsforbrenning, sier Nancy Strand, administrerende direktør i Avfall Norge.

De ansatte i Avfall Norge besøkte anlegget på Klemetsrud denne uka, og fikk en innføring i hvordan en slik karbonfangst vil foregå.

Store utslipp

Energigjenvinningsanlegget på Klemetsrud står for omtrent 14 % av byens CO₂-utslipp. Et fangstanlegg vil kunne fange ca. 400 000 tonn CO₂ per år tilsvarende utslippet fra 200 000 biler.

Regjeringen har satt av penger til forprosjektering av et anlegg på Klemetsrud. Bedriften har fått inntil 400 millioner kroner. Forprosjektet vil avgjøre om det skal gis penger til et fullskalaprosjekt i Oslo.

Karbonfangstprosjektet på Klemetsrud er et fyrtårnprosjekt i vedtatt Klima- og energistrategi for Oslo. Rundt 1 000 tonn restavfall som ikke er egnet for ombruk eller materialgjenvinning brennes hver dag på Klemetsrud. Karbonfangst fra anlegget er gunstig både lokalt og globalt. Med godkjent teknologi kan karbonfangstløsningen spres til Norges rundt 17 avfallsforbrenningsanlegg, og omtrent 450 andre i Europa.

 

Samarbeid med flere anlegg

 

Både Bergensavisen og Fredrikstad blad skriver denne uken om andre prosjekter på CO2-fangst på forbrenningsanlegg. På Øra har 14 selskaper sagt ja til å stille opp med 100.000 kroner hver, og egeninnsats, til arbeidet med å fange og lagre CO2.

Øra-satsingen vil bygge på erfaringene som gjøres ved energigjenvinningsanlegget på Klemetsrud i Oslo, og ser i tillegg på muligheten til å produsere metanol av CO2 og Hydrogen. 

I Bergen skal de teste bruk av CO2 direkte fra røykgassen fra Birs anlegg til å lage det verdifulle råstoffet karbon-nanofiber. 

- Å rense CO2 og skape ny næringsvirksomhet med ny teknologi som gjør avfallsforbrenning grønnere, er fantastisk. De tar noe ingen vil ha og forvandler det til noe alle vil ha, sier daglig leder i BKK Grønn Invest, Monica Zsak til Bergensavisen.

Relaterte artikler

Se flere nyheter

Se flere nyheter