Fokus på digitalisering

Fredagswebinarene til Avfallsforsk har hatt digitalisering på agendaen i hele februar. Den 10. mars rundes det hele av med Digitaliseringsseminaret, hvor vi skal forsøke å besvare "hvordan skal man gå fram for å digitalisere?"

Av: Karina Myrdahl | Publisert: 26. februar 2021

Webinarserien startet med en introduksjon til digitalisering og en diskusjon om digitale strategier og modenhet. Videre handlet det om moteord som IOT, AI og ML, hva de betyr og mulighetene digitalisering fører med seg, før webinarserien avsluttet med en oppsummering og diskusjon om veien videre.

Fra støttehjul til drivhjul

Bakgrunnen for fokuset på digitalisering er at EU’s miljøbyrå nylig lanserte en rapport som peker på at avansert digital teknologi kan spille en avgjørende rolle i å gjøre avfalls- og gjenvinningsbransjen mer sirkulær og bærekraftig. Digitalisering handler om en endringsprosess hvor organisasjonen går fra IT-systemer som har vært organisasjons støttehjul til digitalisering som har potensiale til å bli organisasjonens drivhjul. Med dette kan digitalisering bli et middel for å sette kunden i sentrum, effektivsere prosesser og tilrettelegge for et mer sirkulært samfunn.

Samhandling og informasjonsdeling

Gjennomgående for eksemplene som ble presentert og diskusjonene som ble holdt på webinarene var at samhandling og informasjonsdeling kan skape positive synergieffekter, både for egen organisasjon, bransjen som helhet og for samfunnet for øvrig. Mange organisasjoner kan oppleve digitale løsninger som komplekse og vanskelige å implementere. For å komme i gang med digitaliseringen, handler det om å lære av hverandre både innad i egen organisasjon og av andre organisasjoner, samt begynne å prøve ut nye løsninger i det små. Med tanke på bransjens store andel av offentlige eide organisasjoner, har disse organisasjonene, til fordel for private aktører, gode muligheter til å ha et mer langsiktig perspektiv som til syvende og sist kan tilgodese hele samfunnet.

Nyskjerrig på digitalisering?

Vi arrangerer årets digitaliseringsseminar den 10. mars. Klikk her for program og påmelding.

Om du vil høre mer om digitaliering i avfalls- og gjenvinningsbransjen kan du lytte til pordcasten vår, Sirkulér og episoden, "Torbjørn Evjen og Henning Martinsen – Digitalisering".

Kontakt oss

Håkon Bratland

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Innsamling, sortering og materialgjenvinning
Telefon:  97578502

Relaterte artikler

Se flere nyheter

Se flere nyheter