Forbud mot engangsplast i juli

Fra 3. juli forbys flere engangsartikler av plast, blant annet plastbestikk, tallerkener og sugerør. Målet er å få ned plastforsøplingen og utnytte ressursene bedre.

Av: Cecilie Lind | Publisert: 15. mars 2021

Fra 3. juli blir det forbudt å omsette en rekke engangsprodukter i plast. Forbudet gjelder også engangsprodukter av biobasert og bionedbrytbar plast. Forbudet kan iflg. Miljødirektoratet medføre at bruken av disse plastartiklene reduseres med 1,9 milliarder enheter eller 3.600 tonn årlig i Norge.

Forbudet er tatt inn i produktforskriften og samsvarer med forbudene i EUs direktiv om plastprodukter.

Avfall Norge vil invitere et webinar om det nye forbudet 12. mai.

Vi bruker alt for mye unødvendig engangsplast som havner i naturen eller på gata. På strendene langs norskekysten plukkes det store mengder av slike plastgjenstander hvert år. EU-forbudet mot engangsartikler av plast er noe Norge har støttet, og vi innfører det nå samtidig som alle land i EØS-området.

Kilde: Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn