Lukk søk

Fra tre til to konferansedager

Avfall Norges årskonferanse endrer konsept fra 2018.
Av: Cecilie Lind | Publisert: 6. desember 2017

Etter mange gode tilbakemeldinger fra tidligere deltagere, reduserer vi nå konferanse- og utstillingsdagene med én dag. Vi ivaretar likevel det kjente innholdet, som sosiale middager, faglig relevant program og spennende utstillinger!

Vi starter formiddagen med medlemsmøter og generalforsamling. Deretter åpner selve konferansen med et sterkt faglig program tirsdag 5. juni og går videre til åpning av utstillingen og avslutter med minglemiddag. Onsdag 6. juni åpnes dagen med utstilling, vi får plenumsinnlegg og paralleller, og vi avslutter med den tradisjonelle avslutningsmiddagen med premier og underholdning på kvelden. Torsdag 7. juni er kun dedikert til fagturene som nå er inkludert i konferansepakken ved påmelding før 1.mars. Vær tidlig ute, det er begrensede plasser. Overordnet program ute nå! Følg med på oppdateringer.

Se programmet: Slik blir årskonferansen 2018

Industriell bærekraft

Årets tema er “Industriell bærekraft”, et passende tema i vertsbyen Stavanger.

"Industriell bærekraft" er en viktig forutsetning for å lykkes med en sirkulær økonomi. Vi må designe, produsere, forbruke og resirkulere varer og utvikle tjenester enda smartere. Vi må samarbeide i å utnytte avfallets verdi. Avfall er råvarer, råvarer er business. 

Vi ser fremveksten av industriell bærekraft i offentlig og privat sektor både i og utenfor bransjen. Ressursene i avfallet utnyttes til ny verdiskapning og økt konkurransekraft for norsk industri, på en trygg og miljømessig måte. En sirkulær økonomi gir rom til å skape nye markeder og arbeidsplasser. Men det er fortsatt en vei å gå... 

Industriell bærekraft handler om å sette de riktige resirkulerte råvarene i omløp og i mindre grad ta opp jomfruelige råvarer, og skape business av det. Det handler om å skape verdi på bunnlinjen og i arbeidsmarkedet. Industrien må være bærekraftig for økonomien, for klima og miljøet, og helse. 

Teknologi, innovasjon, kunnskapsdeling og samarbeid er nøkkelord. 

Årskonferansen 2018 gir deg ulike perspektiver og eksempler på sirkulærøkonomi og industriell bærekraft.

Velkommen til Stavanger i 2018!