Fremtidig deponi for farlig avfall

Miljødirektoratet anbefaler to ulike områder til fremtidig deponering av uorganisk farlig avfall
Publisert: 13. mai 2016

Dalen gruver i Brevik og dagbruddet i Rekefjord anbefales som best egnet til å deponere uorganisk avfall fra 2022, da Langøya antas å være fylt opp, skriver Miljødirektoratet.

 
Miljødirektoratet har vurdert at fire av tilsammen 12 vurderte lokaliteter har en geologi og hydrogeologi som er egnet til å lagre slikt avfall. I tillegg til gruvene i Brevik og dagbruddet i Rekefjord, er det det to planlagte fjellhaller som kan være aktuelle.
 
Miljødirektoratet skriver at Dalen gruver i Brevik fremstår som det beste alternativet, på grunn av at de har det største volumet og sentral beliggenhet.
 
Les hele saken fra Miljødirektoratet her