Garantiordningen åpnes for større bedrifter

Finansdepartementet har nå fastsatt en forskrift som åpner for at også større virksomheter kan bruke garantiordningen som til nå har vært forbehold små og mellomstore bedrifter.

Av: Cecilie Lind | Publisert: 2. april 2020

Garantiordningen lån til små og mellomstore bedrifter innebærer at staten garanterer for 90 prosent av hvert banklån, og ble åpnet for bruk 27. mars. Finansdepartementet fastsatte 2. april en forskrift som åpner ordningen også for større bedrifter, herunder bedrifter med mer enn 250 ansatte.

Dette er reglene og rammene

Reglene er stort sett de samme for alle bedrifter, men de større bedriftene kan få større lån, og må betale en større garantiprovisjon til staten. De større bedriftene kan låne opptil 150 millioner kroner under ordningen, mens det maksimale lånebeløpet for små og mellomstore bedrifter er 50 millioner kroner.

– Stortinget har vedtatt en samlet garantiramme på 50 milliarder kroner, og dette ser ut til å være nok til å møte bedriftenes likviditetsbehov i første omgang. Regjeringen følger nøye med på bruken av ordningen, og vi vil legge frem forslag om å øke garantirammen dersom det skulle bli behov for det, sier finansministeren.

Små og mellomstore bedrifter er i regelverket definert som bedrifter som sysselsetter færre enn 250 personer, og som har en årsomsetning som ikke overstiger 50 millioner euro eller en samlet balanse som ikke overstiger 43 millioner euro. Garantiordningen er fra i dag altså åpen også for bedrifter som ikke møter denne definisjonen.

Kilde: regjeringen.no

Blant de mange bedriftene som nå står overfor en akutt likviditetsmangel, vil de fleste være dekket gjennom Statens obligasjonsfond eller SMB-garantiordningen. Noen bedrifter har imidlertid falt mellom de to ordningene, og derfor utvider vi nå garantiordningen til alle bedrifter.

Kilde: Finansminister Jan Tore Sanner (H).​

Kontakt oss

Cecilie Lind

Administrerende direktør
Avfall Norge
Ansvar: Administrerende direktør
Telefon:  90110116

Relaterte artikler

Se flere nyheter

Se flere nyheter