Gips som resirkulert råvare

Markedet for resirkulerte råvarer og den sirkulære økonomien har et stort potensiale i bygge- og anleggsbransjen.

Av: Avfall Norge | Publisert: 19. august 2019

I følge SSB ble drøyt 1 prosent mer avfall fra nybygging, rehabilitering og riving generert i 2017 enn året før. Rundt 75 000 tonn var generert gipsavfall.

Gips er en av de sentrale fraksjonene for at bransjen skal møte de kommende EU-kravene til materialgjenvinning. Å materialgjenvinne den type avfall er derfor et viktig tiltak både for byggebransjen og en sirkulær økonomi.

I tråd med dette stiller et økende antall utbyggere og bestillere, som Statsbygg, AF Gruppen, Obos og Entra, økende krav til både materialgjenvinningsgrad og at byggematerialene de kjøper inn i større grad skal være laget basert på gjenbruk eller resirkulerte råvarer.

Slik skapes det er marked for gjenvunnet gips. Som svar på dette har Norsk Gjenvinning, i samarbeid med den Kanadiske teknologi- leverandøren, New West Gypsum Recycling (NWGRI), etablert en ny gipsfabrikk i Holmestrand. Fabrikken hadde sin formelle åpning i forrige uke. Fabrikken har tillatelse til å ta imot 40 000 tonn i året, men har i følge Norsk Gjenvinning et mål om å ta imot en vesentlig høyere tonnasje enn dette.

Nå skal også gipsprodusenten Gyproc i Fredrikstad, i gang med gjenvinning av brukt gips.

- Det er ingen tvil om at det er et behov for økt kapasitet rundt materialgjenvinning av gips og med dette sikre en bedre tilgjengelighet til råvaren for byggindustrien, sier adm.dir. Avfall Norge, Nancy Strand. Dette er også et godt eksempel på at når det er etterspørsel etter resirkulert råvare, så kommer bransjen med løsninger.

I forbindelse med åpningen i Holmestrand varslet klima- og miljøminister Ola Elvestuen er kommende deponiforbud mot gips. Både byggebransjen og avfallsbransjen må derfor innstille seg på strengere sorteringskrav fremover.

Kontakt oss

Cecilie Lind

Administrerende direktør
Avfall Norge
Ansvar: Administrerende direktør
Telefon:  90110116

Relaterte artikler

Se flere nyheter

Se flere nyheter