Gjennomslag for biogass i Klimaplan

Stortingets energi- og miljøkomite har behandlet regjeringens Klimaplan for 2021-2030. Ett av de få forslagene som fikk flertall er viktig for å realisere potensialet for økt bruk av biogass.

Av: Cecilie Lind | Publisert: 29. mars 2021

Flertall for helhetlig infrastruktur

Komiteen behandlet hele 487 forslag, med bare fem forslag fikk flertall. De fem forslagene ble fremmet av FrP og ett av dem gjaldt infrastruktur for null- og lavutslippskjøretøy. En helhetlig infrastruktur er viktig for å realisere potensialet til biogass som drivstoff i større deler av landet.

Her bemerket og foreslo komiteen følgende:

Komiteen viser til at etterspørselen etter lav- og nullutslippsteknologier for kjøretøy er økende. Det betyr at det flere steder i landet er kommersielt fornuftig å bygge ut lade- og fyllestasjoner for lav- og nullutslippsløsninger. Samtidig er det ikke slik i hele Norge. I dette har myndighetene et ansvar for å korrigere for markedssvikt for å sikre lav- og nullutslippsløsninger i hele landet.

Komiteen fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen sikre utbygging av en helhetlig infrastruktur for null- og lavutslippskjøretøy.»

Fornøyd med resultatet

Avfall Norge er fornøyd med resultatet av arbeidet med innspill til klimaplanen.

Når vi vet hvor mange innspill og hvor mye press det har vært på komiteens medlemmer, er vi fornøyd med at våre innspill inngår i de få forslagene som faktisk fikk flertall, sier Cecilie Lind, adm. dir. Avfall Norge.

Klimameldingen skal etter planen behandles i Stortingssalen 8. april 2021.