Snart klart for Gjenvinnerdagen 2022

24. august inviteres politikere ut til 20 medlemmer over hele landet for å bli bedre kjent med avfalls- og gjenvinningsbransjen.

Av: Stine Thorp | Publisert: 30. mai 2022

Avfalls- og gjenvinningsbransjen utfører et viktig samfunnsoppdrag. Men akkurat hvordan bransjen jobber, og hva de forskjellige aktørene gjør er det ikke så lett for utenforstående å ha oversikt over.

Det gjelder også de folkevalgte. Derfor lanserte Avfall Norge i fjor Gjenvinnerdagen, en dag der politikere inviteres med ut til forskjellige anlegg. Presse blir også invitert.

- Dette var en stor suksess i fjor. Deltakerne fikk omvisning på de forskjellige anleggene, og fikk også høre om utfordringer og muligheter vi står overfor, sier Kåre Fostervold, direktør samfunnskontakt i Avfall Norge.

- Tilbakemeldingene fra politikerne var gode. De synes det var interessant og lærerikt å få et innblikk i hva avfalls- og gjenvinningsbransjen gjør.

24. august arrangeres årets Gjenvinnerdag. 20 medlemmer over hele landet er vertskap (se liste lenger ned).

Klimamål og arbeidsplasser

Formålet med Gjenvinnerdagen er å få frem at avfalls- og gjenvinningsbransjen vil spille en helt essensiell rolle når Norge skal bli en sirkulær økonomi.

- Vår bransje jobber daglig med å tilrettelegge for mer materialgjenvinning fra avfall og dermed redusere belastningen på miljø og klima. Men skal vi klare å nå klimamålene og gjenbruke mer av materialene i avfallet, må hele samfunnet bidra, sier Fostervold.

- Vi trenger et bedre regelverk, flere informasjonskampanjer, et virkemiddelapparat for sirkulære forretningsmodeller, mer innovasjon og arealer for investeringer i nye anlegg. Vi trenger at fremoverlente politikere og en kunnskapsrik bransje finner sammen for å løse utfordringene.

- Å legge om til å bli en sirkulær økonomi vil føre til en fremvekst av nye næringer og nye arbeidsplasser - vi snakker om 20 000 arbeidsplasser spredt over hele landet*. Skal vi få til det trenger vi politikere som ser potensiale i en mer bærekraftig økonomi.

*En SINTEF-rapport konkluderer med at en omlegging til en sirkulær økonomi vil
skape 20 000 nye arbeidsplasser og vekst i flere næringer. Se rapporten nederst i saken.

VERTSKAP FOR GJENVINNERDAGEN 2022

Agder Renovasjon - Avfall Sør - BIR - Glør - Innherred Renovasjon - IVAR - Lindum - Norsk Gjenvinning - Oslo REG - Ragn-Sells - Remiks - Reno-Vest IKS - Simas - Sirkel Glass - Sirkula - Stena Recycling - TRV - VEFAS IKS - Vesar - Årim

Kontakt oss

Kåre Fostervold

Direktør samfunnskontakt
Ansvar: Næringspolitikk, pressekontakt, energigjenvinning
Telefon:  48168041

Sara Wilsgaard

Medlemsansvarlig
Avfall Norge
Ansvar: Medlemskommunikasjon, bærekraft og ombruk.
Telefon:  95707878