Lukk søk

Gjesteinnlegg: Hva driver teknologiutvikling i bransjen?

COWI presenterer resultatene fra Avfallsforsk sin workshop om teknologi i november 2017.
Av: Cecilie Lind | Publisert: 26. januar 2018 | Fagområde: Teknologi og forskning

Gjesteinnlegg fra Bjørn Magnus Iversen, COWI AS.

Miljødirektoratet arrangerte i november 2017 et seminar om miljøteknologi i avfalls- og gjenvinningsbransjen. Hensikten med seminaret var å bidra til økt bruk av miljøteknologi i bransjen for å nå miljømål, herunder egne EU-mål for materialgjenvinning.

I forbindelse med dette hadde Miljødirektoratet invitert Avfallsforsk til å lede workshopen "Økt materialgjenvinning av husholdningsavfall og næringsavfall". Under workshopen diskutere deltagerne hvilke rammebetingelser og samarbeidsformer som kunne føre til nye prosjekter for å utvikle og ta i bruk miljøteknologi innen avfall og gjenvinning.

Samtalen viste at det i store trekk er miljøkrav og ulike offentlige reguleringer og mål som driver utviklingen i avfallsbransjen.  

Også naturen ble nevnt som en driver for innovasjon og utvikling. Et mer overraskende resultat, som også ble påpekt fra salen, er at konkurranse ikke ble nevnt som driver innad i bransjen.

Når deltagerne ble spurt om hvilke hindringer finnes for teknologiutvikling i Norge var det overraskende kompetanse som kommer tydeligst fram. Kompetanse og kompetanse på tvers av fag var også noe som ble trukket fram som rådgivere og konsulentselskap kunne bidra med inn i bransjen.

I mange bransjer ville nok kapital vært den største utfordringen, og ser man litt nærmere etter kommer det fram at kapital er en større hindring for teknologiutvikling enn man først får inntrykk av. Interessant er det også å se at rammebetingelser og lovverk som blir nevnt som drivere for teknologiutvikling også blir trukket fram som hindringer for bransjen.

COWI AS

Deltagerne ble også forelagt noen påstander om støtteordninger som de skulle vurdere ut ifra hvor enig eller uenig man var. Her kan man dra fram at mange mener det er krevende å lage en søknad som er god nok for å utløse støtte, men samtidig påstås det at det er noen ordninger som det er svært lett å få støtte fra

Bransjen har nok fortsatt mye uløst potensiale i gjøre seg bedre kjent med forskjellige støtte- og tilskuddsordninger som kan resultere i finansieringsmidler. Som det ble nærmest opplest og vedtatt tidligere på dagen under seminaret. Alt ligger til rette for gründere og oppstartsmidler for forskning og utvikling innen bransjen. Det er bare å hive seg på!

Kan vi nå 50 prosent materialgjenvinning på to år?

Det er bare to år til at Norge skal nå 50 prosent materialgjenvinning for husholdningsavfall, men i dag ligger Norge rundt 38 prosent - og har stått på stedet hvil den siste tiden. Hvordan flytter vi nåla, og er det mulig å nå målene med dagens teknologi? 

Bli med på vårt første frokostmøte i 2018 der vi tar tempen på tilstanden til materialgjenvinning i Norge.