Gjesteinnlegg: byggavfall fra små og mellomstore prosjekter

En kartlegging utført av Nomiko konkluderer med at minst 1/3 av byggavfallet i Norge stammer fra små og mellomstore bygge- og anleggsprosjekter.
Publisert: 20. mars 2018 | Fagområde: Teknologi og forskning

Det er Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall (NHP) som engasjerte Nomiko – Norsk Miljøkompetanse høsten 2017 for å få kartlagt hvilke typer og mengder avfall det er som kommer fra små og mellomstore prosjekter. Det har vært lite kunnskap om dette tidligere skriver Nomiko i pressemeldingen. SSB utarbeider bare statistikk for de totale byggavfallsmengder i Norge som viser at det oppstod 1,79 millioner tonn byggavfall i 2015.

Omfattes ikke av krav om avfallsplan

Kartleggingen som nå er offentliggjort tar for seg prosjekter som ikke omfattes av plan- og bygningslovens krav om avfallsplan, sluttrapport og sluttrapportering. Det vil si rive- og rehabiliteringsprosjekter opp til 100 kvadratmeter (bruksareal) og nybygg og påbygg opp til 300 kvadratmeter.

Sverre Valde, som er daglig leder i Nomiko og som har vært prosjektleder for kartleggingen, sier han er overrasket over at så mye som minst 1/3 av det totale byggavfallet kommer fra mindre bygge-, rive- og rehabiliteringsprosjekter. Videre viser Nomiko-rapporten at godt over halvparten av dette avfallet leveres inn til kommunale og interkommunale avfallsselskaper.

85 prosent rett sortert

Det at kommunale avfallsselskaper mottar over 1/4 av byggavfallet som oppstår i Norge viser at landets miljøstasjoner spiller en viktig rolle får å sikre en miljømessig god håndtering av byggavfallet, særlig fra mindre prosjekter. 

Miljøstasjonene er ofte bemannet av kompetent personell som påser at avfallet blir riktig sortert ved levering. Det er nok en viktig faktor som bidrar til at 85 prosent av avfallet som leveres inn til disse mottakene blir sortert ut og levert som andre fraksjoner enn restavfall, avslutter Sverre Valde.

Relaterte artikler

Se flere nyheter

Se flere nyheter