Lukk søk

Global interesse for sirkulær økonomi i Finland

Nancy Strand presenterte på World Circular Economy Forum i Helsinki. 1500 deltakere fra 105 land sendte et klarsignal om at den sirkulære fremtiden nærmer seg nåtiden med stormskritt.
Av: Cecilie Lind | Publisert: 6. juni 2017

Nancy Strand, administrerende direktør i Avfall Norge, deltok på Circular Blueprints Gameshow. Hun trakk frem historien bak avfallsbransjens Veikart for en sirkulær økonomi som private og offentlige avfallsselskap gikk sammen om å skrive i fjor. Særlig fremhevet hun hvilke ambisjoner og krav dette satte for myndighetene og bransjen selv.

- Dersom Norge lykkes med denne overgangen kan det bety et enormt potensiale for både sysselsetting og grønn vekst i en sirkulær økonomi, fortalte Strand.

Hun la også trykk på den endringene hun har sett i den norske avfalls- og gjenvinningsbransjen allerede ett år etter Veikartet.

- I dag snakker bransjen om kvalitetsgjenvinning - det å beholde ressurser i omløp så lenge som mulig. Vi har forsåvidt oppgradert avfallshierkiet til et ressurshierki. Vi ser også at flere i bransjen involverer seg i avfallsreduksjon, og bidrar med tid, penger og kompetanse for å svare på samfunnsutfordringer som marin forsøpling.

Den finske regjeringen har nylig laget en strategi for sirkulær økonomi som skal bringe Finland i front på den sirkulære dagsorden. Et viktig poeng som ble tatt opp på konferansens første dag var nemlig konkurransefortrinnet som kommer av å være tidlig ut på markedet med en idé.


Neste uke, 13.-15. juni, samler Avfall Norge representater fra næringslivet, politikken, gründerbedrifter, designfagfeltet og vår egen bransje til Norges største konferanse om den sirkulære økonomien. 

Bli med du også!