Lukk søk

Gode beredskapsløsninger i kommunene

810 000 innbyggere hjulpet av private avfallsselskap i overgangsfase etter RenoNorden-konkurs, mens andre velger å rekommunalisere eller overta driften selv i en periode.
Av: Cecilie Lind | Publisert: 20. september 2017

Avfall Norge har vært i kontakt med alle berørte kommuner og kan informere om at de aller fleste har gode beredskapsløsninger i flere ulike driftsformer

Avfall Norge har tidligere uttalt i forbindelse med Veireno-saken at bransjen har et mål med mangfold av driftsformer.

De fleste kommunene og IKSene har tatt forholdsregler og hadde beredskapsplan klar på bakgrunn av den økonomiske situasjonen til RenoNorden. 

Situasjonen er likevel utfordrende for mange, som har inntil 28. september med å lande en annen løsning. 

Handlet tidlig

I forkant av informasjonen om oppbudet, har mange av kommunene og IKSene snakket sammen om hvordan de skulle håndtere en eventuell konkurs. Samarbeid og samspill er viktig i slike situasjoner og er noe man tok læring fra etter situasjonen med Veireno i fjor.

Noen kommuner valgte allerede før sommeren å sende ut et nytt anbud eller gå inn i nye kontrakter da det var klart at situasjonen hadde forverret seg, og beredskapsløsningene varierer fra sted til sted.

Over 810 000 får hjelp av annet privat avfallsselskap

Mange kommuner har valgt å inngå midlertidige kontrakter med andre private avfallsselskap. Noen har velger også å fremskynde et renovatørskifte de allerede hadde planlagt for 2018. Minst 810.000 innbyggere får nå et annet privat renovasjonsselskap i en overgangsfase. 

Andre har vært forberedt på å rekommunalisere ved en eventuell konkurs, slik som Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap. Over 570.000 innbyggere bor i kommuner der innsamlingen enten rekommunaliseres, eller kommunen drifter i en overgangsperiode.

En viktig industri

Avfalls- og gjenvinningsbransjen i Norge omsetter for over 22 milliarder kroner, og består av både offentlig-eide og private avfallsselskap.

I juni i år satte Avfall Norge sammen en oversikt over deler av bransjen som falt inn under kommunalt forvaltning, og den som var markedsrettet.Fremover vil Avfall Norge ha hovedfokus på å jobbe frem bedre anskaffelser og rutiner for overføring der hvor avfallsinnsamlingen er konkurranseutsatt.