Grønn skipsfart - biogass seiler opp som en løsning

Avfall Norge ønsker Regjeringens handlingsplan for grønn skipsfart velkommen. Planen er å halvere utslippene fra sjøfart og fiske innen 2030.

Av: Avfall Norge | Publisert: 11. juli 2019

Regjeringen sier i sin Granavolden-plattform at Norge skal “være et foregangsland i utviklingen av en grønn, sirkulær økonomi som utnytter ressursene bedre”, og er i gang med å utarbeide en nasjonal strategi om sirkulærøkonomi. Biogass seiler nå opp som en tilgjengelig løsning for å få et grønt skifte i skipsfarten.

Biogass - effektivt og tilgjengelig

Biogass er i dag et av de mest konkrete tiltakene som kan bidra til å få ned utslippene fra skipsfarten. Biogass kan benyttes uten vesentlige modifikasjoner i eksisterende LNG skip og kan dermed være en lavthengende frukt i den grønne omstillingen. Flere biogassanlegg i Norge leverer allerede flytende biogass (LBG) og produksjonen vokser raskt.

- Biogass har dobbel klimaeffekt og er helt avgjørende om vi skal nå de ambisiøse målene om kutt i klimautslipp i 2030 og 2050 fra skipsfarten. Da må virkemidlene henge sammen fra utviklingen av løsningen til beslutninger fattes i styrerommene, og denne handlingsplanen er en god start på dette, sier Nancy Strand, administrerende direktør i Avfall Norge.

Avfall Norge mener derfor det er positivt at handlingsplanen omtaler biogass som en løsning. Samtidig mener vi at det må konkrete virkemidler til for at biogassen skal tas i bruk i sektoren. Omsetningskrav som nå utredes av Miljødirektoratet kan være et effektivt virkemiddel, sammen med målrettede og høye krav i offentlige anskaffelser, samt utbygging av nødvendig infrastruktur.

- Klarer vi å omsette sirkulærøkonomiske tiltak som biogass til en sentral del av det grønne skiftet i skipsfarten styrker vi arbeidsplasser, skaper verdier av avfallet vårt og kutter utslipp. Et godt eksempel på dette er Hurtigruten som har valgt Biokraft som leverandør av biogass på sine ruter. Nå må vi se flere aktører som følger samme eksempel slik at vi kan nå de ambisiøse målene som er satt, sier Strand.

Avfall Norge lanserte nylig en bransjenorm for klimarapportering av biogass for å dokumentere produksjon, klimanytte og bærekraft for norsk biogass.

Kontakt oss

Nancy Strand

Seniorrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Avfallsforsk, REdu, deponi
Telefon:  91601901

Jens Måge

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Bioavfall, tekstiler, biologisk behandling
Telefon:  92292262

Relaterte artikler

Se flere nyheter

Se flere nyheter