Lukk søk

Gratisseminar om miljøteknologi

Avfall Norge, Miljødirektoratet, Norsk Industri og Norsk forening for farlig avfall inviterer til et felles gratis seminar for avfalls- og gjenvinningsbransjen om miljøteknologi.
Av: Cecilie Lind | Publisert: 15. september 2017 | Fagområde: Gjenvinning og ombruk, Teknologi og forskning

15. november er det seminar hos Miljødirektoratet på Helsfyr. 

Hensikten med seminaret er å bidra til økt bruk av miljøteknologi i bransjen for å nå europeiske og nasjonale miljø- og materialgjenvinningsmål. 

Deltagere vil få høre om hvilke offentlige finansieringsordninger som kan være relevante for dem, og kan besøke blant annet Innovasjon Norge, Siva og Enova på stand. 

Seminaret vil gå gjennom hvilke krav som vil rettes mot bransjen, og fremheve suksesshistorier fra bedrifter som har investert i miljøteknologi. Det blir også diskusjon rundt hva som kreves av det offentlige og bransjen selv for å øke investeringstakten i miljøteknologi.

Fra 13.15-15.00 legges det til rette for workshops rettet mot spesielle tema. Hensikten er å diskutere rammebetingelser og samarbeidsformer som kan resultere i nye prosjekter der bedrifter innen avfall og gjenvinning utvikler og tar i bruk miljøteknologi. Miljødirektoratet og bransjeorganisasjonene håper mange av deltagerne har interesse av å delta på disse workshopene. 

Aktuelle tema/segmenter kan være:

  • Håndtering av offshoreavfall (ledes av Norsk Industri)
  • Økt materialgjenvinning av husholdningsavfall og næringsavfall (ledes av Avfallsforsk)
  • Gjenvinning av farlig avfall (ledes av NFFA)

 

Meld deg på

Påmelding og program.