Høring i energi- og miljøkomiteen

Avfall Norge deltok i høringen om statsbudsjettet 2019 i energi- og miljøkomiteen.
Av: Mona Sæther | Publisert: 23. oktober 2018

Avfall Norges tre hovedinnspill rettet seg mot følgende:

1. CO2-utslipp fra avfallshåndtering

Regjeringen har signalisert at man vurderer å innføre en forbrenningsavgift eller innlemme anleggene i kvotemarkedet. Avfall Norge er tilfreds med at regjeringen ikke fremmer forslag om dette i denne omgang og vi etterlyser mer effektive tiltak for å redusere CO2-utslippene fra avfallshåndtering. 

 

2. Marin forsøpling 

Avfall Norge støtter forslaget om å styrke arbeidet mot marin forsøpling nasjonalt, men etterlyser en presisering om at kostnadene knyttet til håndtering av avfallet blir finansiert.

Avfall Norge ber Stortinget presisere at midlene også skal dekke kostnader til avfallshåndtering.

3. ENOVA 

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Enova med 344 millioner kroner. Avfall Norge støtter dette, men etterlyser et mandat for å kunne støtte utbygging av nødvendig infrastruktur for fylling av biogass.

Avfall Norge mener det er viktig at ENOVA får et tydelig mandat til å støtte infrastruktur til fylling av biogass.

Relaterte artikler

Se flere nyheter

Se flere nyheter