Ja til forbud mot nye torvuttak

Avfall Norge støtter Klima- og miljødepartementets forslag om å forby etalering av nye torvuttak og avgiftsbelegging av eksisterende, da det finnes erstatninger som er basert på fornybare ressurser og resirkulerte råvarer.

Av: Stine Thorp | Publisert: 8. juli 2022

I vår sendte Klima- og miljødepartementet et utkast til endring av forskrift om utvalgt naturtype etter naturmangfoldloven på høring.

I Avfall Norges høringssvar støtter vi forslaget om at typisk høgmyr defineres som utvalgt naturtype, og poengterer at punkt 141.6 Utfasing av uttak og bruk av torv vil være et viktig virkemiddel for å sikre denne naturtypen for ødeleggelser i fremtiden.

Bærekraftsmål 15 inneholder et delmål som forplikter landene til å "iverksette umiddelbare og omfattende tiltak for å redusere ødeleggelsen av habitater, stanse tap av biologisk mangfold og innen 2020 verne truede arter og forhindre at de dør ut."

- Både det å forby etablering av nye torvuttak og avgiftsbelegge eksisterende vil bidra til at vi når målet om en utfasing av torv til privatmarkedet i 2025 og i proffmarkedet i 2030. Men det er også viktig med virkemidler som reduserer import av torvprodukter, sier Kåre Fostervold, konstituert administrerende direktør i Avfall Norge.

- Forbruket må vris over på produkter som er laget av fornybare ressurser og resirkulerte råvarer, som vi vil få stadig større tilgang på, sier Fostervold.

Eksempel på dette er kompost fra hageavfall og husdyr, biokull og biogjødsel, og ulike typer biorest/avløpsslam.

Les Avfall Norges høringssvar her

Kontakt oss

Kåre Fostervold

Konstituert administrerende direktør
Ansvar: Næringspolitikk, pressekontakt, energigjenvinning
Telefon:  48168041

Relaterte artikler

Se flere nyheter