Høyeste energiutnyttelsesgrad fra avfallsforbrenning i 2019

For 2019 viser tall som Avfall Norge har samlet inn at energiutnyttelsesgraden blant norske anlegg var på 81%.

Av: Avfall Norge | Publisert: 23. april 2020 | Fagområde: Energigjenvinning

2.april publiserte SBB 2018-tallene for det nasjonale avfallsregnskapet. I følge SSB ble en andel på 32,7% av ordinært avfall behandlet med forbrenning og energigjenvinning i 2018, det er en nedgang hvert år siden 2011 da den var på 41,4%. Gjenvunnet energiandel fra avfallet som ble solgt til energikunder var 78% (energiutnyttelsesgraden i forbrenningsanleggene) Les mer om Avfallsregnskapet her.

Av totalt 3,7 millioner tonn avfall som ble behandlet med forbrenning i 2018, så ble 1,65 millioner tonn behandlet i norske avfallsforbrenningsanlegg. Av den øvrige avfallsmengden gikk noe som brensel til norske industrianlegg, mens mesteparten ble avfallsbehandlet i utlandet. Energiutnyttelsesgraden for de norske avfallsanleggene i 2018 var på 79%. For 2019 viser tall som Avfall Norge har samlet inn at energiutnyttelsesgraden blant norske anlegg var på 81%.

- Det er høyeste samlede nivå på utnyttelsen av spillvarmen fra forbrenningsanleggene hittil, sier Roy Ulvang fagrådgiver i Avfall Norge.

Av ett kilo restavfall betyr det at 2,38 kWh utnyttes som varme eller elektrisitet, mens 0,51 kWh/ kg restavfall må avkjøles til luft. I samme perioden var avfallsmengden til forbrenning stabil, mens omsetningen av energi samlet økte med 120 GWh fra 2018 til 2019.

Kontakt oss

Roy Ulvang

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Forbrenning/Energigjenvinning, Avfallsressurser, Farlig Avfall, Benchmarking, Plast
Telefon:  91724204