Handelens Miljøfond lyser ut midler til å gjøre plasten mer sirkulær

Gjennom Norges Forskningsråd lyser Handelens Miljøfond ut midler for å bidra til å gjøre plasten mer sirkulær.

Av: Sara Wilsgaard | Publisert: 18. november 2020

Det er et stort behov for å øke kunnskapen om plast og miljø, slik at vi kan gjøre plasten mer sirkulær, skriver Handelens Miljøfond i sin utlysning.

Både forskere og næringsliv spiller en viktig rolle i å bygge kunnskap, og bør finne sammen for å utforske mulige løsninger. Handelens Miljøfond lyser derfor ut opp til 20 millioner til forskningsprosjekter knyttet til plast via Forskningsrådets utlysning for sirkulærøkonomi.

Handelens Miljøfond håper at aktører fra næringsliv og industri som har utfordringer med å gjøre plasten sirkulær setter i gang og søker om midler sammen med relevante forskningsmiljøer.

Hvor mye kan man søke om?

Norges Forskningsråd lyser ut totalt 70 millioner til samarbeidsprosjekter for sirkulær økonomi, og Handelens Miljøfond har bidratt med 20 millioner kroner til denne utlysningen. Midlene fra Handelens Miljøfond er øremerket prosjekter som omhandler plast.

Hvem kan søke?

Det er en forutsetning at aktører i offentlig sektor, frivillige organisasjoner og næringsliv søker sammen med en godkjent forskningsinstitusjon. Forskningsinstitusjonen må fungere som prosjektleder for prosjektet.

Søknadsfrist

17. februar 2021

Relaterte artikler

Se flere nyheter

Se flere nyheter