Har din bedrift gjennomført plukkanalyser i år?

Avfall Norges nye plukkanalyseportal ønsker å samle alle analyser på ett sted for bedre nasjonal oversikt - og ønsker bidrag fra alle medlemmene.
Av: Cecilie Lind | Publisert: 1. mars 2018 | Fagområde: Teknologi og forskning

Plukkanalyseportalens hensikt er å gjøre det enkelt for alle som er interessert i kildesortering, gjenvinning og avfallsstrømmer å se ulike analyser samlet på ett sted. Dette gjør det mulig å utvikle og videreutvikle nasjonale analyser, noe som er grunnleggende for at vi skal kunne nå nåværende og fremtidige gjenvinningsmål.

Etableringen av denne portalen ble gjort mulig gjennom et prosjekt for å beregne matsvinn i regi av Miljødirektoratet. Avfall Norge har samlet inn analyser fra kommuner og IKS for å bidra til å kartlegge matsvinn i norske husholdninger.

- Ved å samle analysene blir det lettere å få en oversikt over nasjonale tall, og også samkjøre metodikken over tid, sier Håkon Bratland, fagrådgiver for gjennvinning og avfallsressurser. Det er fremdeles et stort behov for å vite hva det er vi som forbrukere kaster. En slik innsamling av analyser er med å legge grunnlaget for bedre kunnskap på et nasjonalt nivå.

Denne portalen er første steg for å publisere noe av den kunnskapen vi sitter på som bransje som er av interesse for mange flere.

Plukkanalyseportalen lanseres tidlig i mars. Følg med på avfallnorge.no for mer informasjon.

Vi ønsker oss plukkanalyser!

Har du eller skal du gjennomføre plukkanalyser i år? 

Avfall Norge vil gjerne komme i kontakt med deg. 

Ta kontakt med post@avfallnorge.no