Har du en sirkulær løsning for brukt kunstgress?

Da kan du bli en av 6 leverandører som får 200 000 kr til å utvikle konseptet ditt. I tillegg kan du vinne 300 000 kr til å utvikle prototype.

Av: Sara Wilsgaard | Publisert: 17. september 2020

Det er per i dag få eller ingen helnorske sirkulære løsninger for avhending av kunstgress. Gjennom Innovative Anskaffelser som er en del av Nasjonal program for leverandørutvikling utlyses det derfor en plan- og designkonkurranse som gjennomføres av Trøndelag Fylkeskommune, men følges tett av 18 andre virksomheter og aktører. Avfall Norge er en av disse. De har alle samme mål om å utfordre leverandørmarkedet til å utvikle nye løsninger.

Utlysning og pre-kvalifisering av deltakere

Invitasjon til å delta i konkurransen ligger ute på Doffin og kvalifikasjon av inntil seks deltakere gjennomføres i løpet av september.

Digitalt informasjonsmøte om konkurransen 25.september

Fylkeskommunen arrangerer et digitalt informasjonsmøte 25. september kl. 09:00-12:00.

Program

  • Velkommen og mål for dagen
  • Bakgrunn for prosjektet, felleserklæring, omfang
  • Behovet
  • Konkurransen: Fast Track – plan og designkonkurranse
  • Hva finnes på markedet i dag & rammer og føringer
  • Spørsmål og tilbakemeldinger fra leverandørene
  • Oppsummering og veien videre

Utvikling av plan og idé

Inntil seks kvalifiserte leverandører starter utviklingen av sine forslag for sirkulære løsninger for håndtering av brukt kunstgress. De seks leverandørene blir honorert likt med 200 000,- inklusiv mva for sine forslag.

Juryering

En jury gjennomgår de innsendte forslagene uten å vite hvem som står bak, og kårer en vinner. Vinneren vil motta 300 000,- i premiepenger til å lage en prototype for sitt forslag.

Presentasjon og videreutvikling

Vinneren av sirkulære løsninger for håndtering av brukt kunstgress presenterer prototypen for sitt forslag i selskap med vinnerne fra øvrig konkurranser; sirkulære emballasje, sirkulære skillevegger i tre, sirkulær mobilitet i hyttekommuner og sirkulærenergi. Løsningene presenteres for offentlige innkjøpere med samme behov, Klima- og miljødepartemementet (oppdragsgiver), potensielle investorer, virkemiddelapparatet og presse. Målet med prosjektet er at de nye løsningene skal blir kjøpt inn eller utviklet videre med støtte fra investorer eller virkemiddelapparatet.

Bakgrunn

Det finnes 1700 fotballbaner med kunstgress i Norge. I tillegg kommer kunstgress brukt på andre områder som i parkanlegg og anlegg for andre idretter. Årlig rehabiliteres eller erstattes rundt 50 baner, men behovet vil være økende i årene som kommer. På grunn av kostnadene, men også på grunn av manglende løsninger, har baneeiere utfordringer med å avhende kunstgress på en miljøvennlig måte.

Det er per i dag få eller ingen helnorske sirkulære løsninger og verdikjeder for avhending av kunstgress, hvor kunstgresset (hele eller deler) blir gjenvunnet til nytt kunstgress eller nye materialer. Derfor er det et behov for innovative, miljøvennlige og kostnadseffektive løsninger. Her er det næringspotensial som kan skape norske bærekraftige løsninger og samtidig være et viktig bidrag fra baneeierne, for at Norge skal klare sine forpliktelser opp mot FNs bærekraftsmål.

Kilde: Nasjonal program for leverandørutvikling - Innovative anskaffelser