Hardplast kan resirkuleres - men råvarene må etterspørres i markedet

Av: Mona Sæther | Publisert: 25. oktober 2018

I innslaget på NRK.no og NRK Dagsrevyen 22. oktober kommer det fram at kommunale avfallsselskaper ikke får avsetning for hardplast og annen plast som samles inn på gjenvinningsstasjonene. Naturvernforbundet sier til NRK i nettsak 23. oktober at “Hele plastgjenvinningssystemet og miljømyndighetene har sovet i timen”.

Avfall- og gjenvinningsbransjen mener at problemet ligger i at det ikke finnes et marked som etterspør resirkulert plastmaterialer fra hardplast.

I dag går det meste av hardplast som kommer fra leketøy, tannbørster og andre lignende plastprodukter til forbrenning og energiutnyttes. Med de nye kravene til resirkulering av plast, holder det ikke at det bare er krav på utsortering, men vi må også sørge for at dette blir resirkulert til nye produkter.

- Det finnes løsninger for å resirkulere produkter av hardplast, men det koster og ingen har i dag et ansvar for at dette etterspørres i markedet, sier Henrik Lystad, fagdirektør i Avfall Norge.

I en undersøkelse gjort av KS Bedrift sier én av tre avfallsmedlemmer at de allerede har satt i gang tiltak for å utsortere mer plast, da særlig hardplast på gjenvinningsstasjonene, folieplast fra næringslivet og landbruksplast. I undersøkelsen fremkommer det at nesten alle respondentene sliter med å få avsetning på denne plasten.

- Skal vi nå de nye materialgjenvinningsmålene, som er helt sentralt om vi skal lykkes med en omlegging til sirkulær økonomi, må det finnes avsetningsmuligheter for alle typer plast og ikke bare plastemballasje, sier Svein Kamfjord, Direktør KS Bedrift Avfall.

Offentlig sektor bør gå foran

Under høringen i energi- og miljøkomiteen til statsbudsjettet 2019 ble det stilt spørsmål om hva vi kan gjøre for å få de store interkommunale og offentlige aktørene til å samhandle bedre, for å få de inn i de sirkulære systemene så mye som mulig. Dette spørsmålet kom på bakgrunn av at komiteen og Stortinget har oppfordret regjeringen til å utarbeide en strategi for sirkulær økonomi.  

Henrik Lystad fra Avfall Norge pekte i sitt tilsvar på at det er i dag et problem at materialene blir sortert ut, uten at det er en etterspørsel etter de resirkulerte råvarene:

- Offentlige sektor er alene en stor kunde, derfor bør de gå foran med å etterspørre resirkulerte råvarer til produksjon. I alt fra jordprodukter i grøntanleggssektoren til plast i søppeldunkene og til biogass til busser. Der ligger det en stor oppgave for myndighetene.

Infinitum supplerte med at det offentlige bør sørge for at det er dyrere å lage nytt - og billigere å bruke resirkulert materiale:

- Det er et stort paradoks med plast; det er billig å lage, og det mest ressurseffektive materialet vi bruker. Men det har også et stort handicap; det er så billig å lage nytt, at vi ikke gidder å resirkulere. Det trengs at man får i gang gjenvinningsindustrien, og det trengs i et støtte i form av å redusere kostnaden i å bruke resirkulert materiale, sa Kjell Olav A Maldum, administrerende direktør i Infinitum.

Har tro på at markedet vil snu

Grønt Punkt Norge, som administrerer produsentansvarsordninger for blant annet emballasjetypen plast, ser at flere produsenter nå velger å bruke resirkulert råvare i emballasjen, og mener dette vil være med på å øke etterspørselen og bedre markedet:

- Markedet for gjenvunnet plast er fortiden vanskelig, men vi har tro på at dette vil snu. Gjenvinningsbransjen i Europa har nå en mulighet til å utvide sin kapasitet for å møte etterspørselen, men dette tar naturlig nok noe tid, sier administrerende direktør i Grønt Punkt Norge, Jaana Røine.

Røine mener også at krav fra EU kan være med på å påvirke markedet

- EU signaliserer at de kommer til å stille krav til produsenter og bedrifter om økt bruk av resirkulerte råvarer i sine produkter og emballasje. og dette vil da gi den sirkulære økonomien bedre fart, sier Røine.

Relaterte artikler

Se flere nyheter

Se flere nyheter