Lukk søk

Her er Avfall Norges nye satsingsområder

I 2018 vier vi særlig oppmerksomhet til seks tematiske områder. Les mer om dem her.
Av: Cecilie Lind | Publisert: 11. januar 2018

I tverrfaglige team skal Avfall Norge fremme avfalls- og gjenvinningsbransjes posisjon i sirkulærøkonomien. 

Dette skal vi gjøre gjennom seks satsingsområder. 

Avfall Norges satsingsområder

Område Teamleder
Nye verdikjeder Vi utforske nye verdikjeder og utnyttelse av avfall. I første omgang ser vi på næringsplast. Roy Ulvang
Bransjeløftet Vi skal være en seriøs bransje som tar samfunnsansvar Henrik Lystad
Digitalisering Vår bransje skal utnytte muligheter som kommer av ny teknologi Håkon Bratland
Bransjeanalysen Vi skal være den viktigste formidleren av fakta om avfalls- og gjenvinningsbransjen, og en premissgiver for utvikling av sirkulærøkonomien Torbjørn Sølsnæs
Marint avfall og forsøpling Gode avfallssystemer er avgjørende for å hindre marin forsøpling. Avfallsbransjen har en viktig rolle både knyttet til å hindre og håndtere forsøpling på land og i vann. Sara Wilsgaard
Kompetanseløftet Vi skal bidra til rekruttering og oppdatering av riktig kompetanse i bransjen Jens Måge
Arrangementer Vi skal ha attraktive og inspirerende kurs, aktiviteter og møteplasser. Silje Rosenlund

Endringen kommer av strategien som ble vedtatt i november 2017, og betyr at Avfall Norge skal jobbe annerledes i 2018 for å fremme bransjen som navet i sirkulærøkonomien.

Hva vil dette si for deg som medlem?

Vi gleder oss til å involvere våre medlemmer i satsingsområdene!

Dette vil foregå på ulike måter:

  • Medlemmer oppfordres til å gi innspill til teamledere i satsingsområdene, men det vil fortsatt være en dedikert fagperson til de ulike fagområdene.
  • Avfall Norges faggrupper vil bestå. Disse samler ildsjeler som brenner for bransjen, og som sitter på unik kunnskap om sine fagfelt, og vil fortsette å være kjernen i Avfall Norge. Satsingsområdene skal bidra til at denne kunnskapen i større grad benyttes tverrfaglig for å fremme bransjens mål.
  • De ulike satsingsområdene vil etablere referansegrupper med relevante medlemmer.

Prosjekter og oppgaver som ikke faller inn under satsingsområdene vil fortsette i en overgangsperiode. De prosjektene dette gjelder får beskjed i god tid. 

Årskonferansen vil fortsette å være en av våre viktigste aktiviteter, og skal videreføres (og vokse!) fremover. Det samme gjelder utvikling av andre arrangement og kurs for medlemmene.

Vi gleder oss til resten av 2018!