Her resirkuleres noe av den norske husholdningsplasten

I forrige uke arrangerte Avfall Norge fagtur til plastgjenvinningsanlegg i Finland og Lithauen. Begge anleggene sorterer plast fra norske husholdninger, og selger det videre som resirkulerte materialer.

Av: Mona Sæther | Publisert: 5. mars 2019 | Fagområde: Materialgjenvinning

- Målet med en slik fagtur er at deltakerne får enda mer innsikt i hvor plasten som sorteres ut på ulike anlegg i Norge, tar veien, sier Roy Ulvang, fagrådgiver i Avfall Norge.

Første stopp på turen var plastgjenvinningsanlegget til Fortum i Helsinki. Anlegget har kapasitet til å ta i mot 30 000 tonn plast årlig, noe av den kommer fra husholdningsavfallet i Norge gjennom Grønt Punkt Norge. Her sorteres plasten ved hjelp av såkalt NIR-teknologi, for så vaskes og solgt videre som pellets.

Utfordringer med blandingsemballasje

70% av all plasten som Fortum får inn blir materialgjenvunnet. Utfordringen med å materialgjenvinne alt av plasten som kommer inn ligger i at mye av plastemballasje er blandingsmaterialer og laminater, det vil si både ulike plasttyper og andre materialer som for eksempel aluminium. I tillegg har designet av plastemballasjen noe å si for materialgjenvinningen.

I Finland materialgjenvinnes omtrent 16% av all plastemballasje, som utelukkende samles inn fra returpunkter, dette i sammenligning til Norge hvor tallet ligger på 38,4 % (tall fra Grønt Punkt Norge). Miljøministeren i Finland tok i 2018 initiativ for et veikart for plast, kalt “plastics roadmap”. Rapporten ble nettopp publisert, og tar for seg en rekke tiltak som kan redusere skader forårsaket av plast, unngå unødvendig forbruk, forbedre resirkulering av plast og finne alternative løsninger for å erstatte plast.

Manuell sortering

På anlegget i Lithauen sorteres plasten ut manuelt. Dette gjør det mulig å skille på HDPE som er ekstrudert, formblåst og sprøytestøpt, og i tillegg sortere ut svart hardplast og folie. Hit går noen av hardplasten som samles inn via gjenvinningsstasjoner i Norge. Blant annet fra Årim og Glør.

Det norske firmaet PolymerTrade eier 35 prosent av gjenvinningsanlegget UAB Retroplast. De har avtale med Grønt Punkt Norge om å behandle blandet plastavfall som samles inn via gjenvinningsstasjoner i Norge.

- Man får ut renere og flere fraksjoner ved manuell enn ved automatisk sortering, sier Per Haakonsen, daglig leder i Polymertrade, til kretslopet.no.


Fakta om plast

  • 39,9% av plasten i Europa distruberes til emballasje
  • Plastikkindustrien sysselsetter over 1,5 millioner mennesker i Europa
  • I Finland materialgjenvinnes omtrent 16% av all plastemballasje
  • I Norge materialgjenvinnes 38,4% av all plastemballasje
  • 19,3% av all plasten som distruberes i Europa er PP (matemballasje, rør, emballasje til godteri og annen snacks osv.)

*Tallene er hentet fra Plastics EuropeRelaterte artikler

Se flere nyheter

Se flere nyheter