Historisk høyt uttak av naturressurser i 2019

Verden har nådd et historisk uttak av naturressurser og passerte 100 milliarder tonn i 2019. Samtidig klarer vi bare å få 8,6% av materialene og ressursene vi henter ut fra naturen tilbake i kretsløpet igjen. De nedslående tallene ble lagt frem under World Economic Forum 2020 da Circle Economy lanserte Circularity Gap Report 2020 .

Av: Cecilie Lind | Publisert: 30. januar 2020

Rapporten påpeker at nasjonale myndigheter er nøkkelen til å skifte fra en lineær til en sirkulær økonomi. Den oppfordrer til å samarbeid om sirkulære strategier for å måle og forbedre ressurseffektiviteten, å oversette globale trender til nasjonale veikart og å samarbeide med bedrifter, frivillige organisasjoner og akademikere for å drive handling. “Denne globale rapporten viser at ingen land dekker innbyggernes behov, uten å krysse planetens tålegrense. På denne måten er vi alle utviklingsland, men det er forskjellige veier å gå avhengig av de ulike utfordringene landene står overfor.”, forteller Marc de Wit, rapportens hovedforfatter.

Avfall Norge deltar nå i arbeidet med utarbeidelse av en tilsvarende analyse for Norge og Circularity Gap Report Norway 2020 planlegges lansert i løpet av året. Både Virke, Skift, RENAS, NITO, Forbrukerrådet, Naturvernforbundet, Schibsted, Finn og Ny Analyse er også engasjert i arbeidet med rapporten.

Kontakt oss

Cecilie Lind

Administrerende direktør
Avfall Norge
Ansvar: Administrerende direktør
Telefon:  90110116

Relaterte artikler

Se flere nyheter

Se flere nyheter