Lukk søk

Hold Norge Rent nominert til Nordisk råds miljøpris

Nominert for å være det sentrale koordinerende leddet i arbeidet med å rydde, dokumentere og forebygge plastforsøpling langs norskekysten.
Av: Cecilie Lind | Publisert: 31. oktober 2017

Som styreleder for Hold Norge Rent reiser administrerende direktør i Avfall Norge, Nancy Strand, i forbindelse med overrekkelsen. Den vil finne sted i Helsingfors 1. november.

Prisen tildeles hvert år til en nordisk næringsvirksomhet, organisasjon eller person som på forbilledlig vis har klart å integrere hensynet til natur og miljø i sin virksomhet eller yrkesutøvelse, eller på annen måte har gjort en ekstraordinær innsats for natur og miljø.

I år er Hold Norge Rent en av 12 nominerte kandidater, for deres innsats mot marin forsøpling.

Kandidatene for prisen i 2017 har til felles at de står bak initiativer som bringer oss tettere på det avfallsfrie samfunnet.

En modell som også kan inspirere land utenfor Norden

Nordisk råd har nominert Hold Norge Rent for å være:

... det sentrale koordinerende leddet i arbeidet med å rydde, dokumentere og forebygge plastforsøpling langs norskekysten og har tett kontakt og samarbeid med myndighetene på ministernivå.

I 2016 deltok 18.500 mennesker, med 1.364 registrerte ryddeaksjoner og 377 tonn marint avfall innsamlet. Hold Norge Rent har også tatt initiativ til et historisk felles nordisk samarbeid mot marin forsøpling mellom tilsvarende organisasjoner i de nordiske land. En felles nordisk strandryddekampanje ble startet den 2. mai i år under Nordisk miljøministermøte på Bygdøy i Oslo, med de nordiske ministrene og FNs miljøleder til stede. Dette markerte også et tettere samarbeid mellom det nordiske frivillige arbeidet mot marin forsøpling og landenes respektive ministre og myndigheter. En modell som også kan inspirere land utenfor Norden.

Se alle kandidatene til prisen her.