Hvem betaler for eierløst avfall?

Marin forsøpling engasjerer mange, og det blir stadig flere frivillige som rydder. Dermed øker behovet for en bærekraftig ordning som finansierer selve håndteringen av avfallet.

Av: Sara Wilsgaard | Publisert: 3. mai 2019 | Fagområde: Marin forsøpling

Ryddeåret er i gang og som tidligere år, er det mange engasjerte som deltar, både organisasjoner, bedrifter og enkeltpersoner. Ryddere gjør en fantastisk innsats og avfalls- og gjenvinningsbransjen sørger for at det innsamlede avfallet blir håndtert.

Takket være bl. a. hvalen, blir plastforsøpling i havet ansett som en av vår tid største miljøproblem. Myndighetene jobber med tiltak både nasjonalt– og internasjonalt. Miljødirektoratet forvalter en tilskuddsordning som skal bidra til gjennomføring av tiltak for å redusere marin forsøpling i Norge, både opprydding og forebyggende tiltak. Beløpet som er tildelt i 2019 er 70 millioner kroner.

Det er ikke tvil om at marin forsøplinger et problem som engasjerer mange, men problemets omfang kan ikke bare løses med frivillig innsats. Det er ingen som har et lovpålagt ansvar for å ta hånd om forsøplingen, og kommunen har ikke lov til å finansiere mottak av marint eierløst avfall gjennom renovasjonsgebyret til husholdningene. I klartekst betyr dette at hver gang et mottak tar imot eierløst avfall, har de ingen forutsigbar og stabil løsning på hvordan dette skal finansieres.

Skal rydderne betale for sitt samfunnsansvar?

Ettersom avfallsselskapene ikke har lov til å ta imot eierløst (herunder marin-og generell forsøpling) avfall gratis, men er en avgjørende part i at de frivilliges innsats ikke er forgjeves. De frivillige sørger for ryddige strender og veier, er finansieringen av avfallshåndteringen også deres ansvar?

Per i dag kan avfallsselskapene søke finansiering gjennom tilskudds- eller refusjonsordningen. Tilskuddsordningen til tiltak mot marin forsøpling er en ordning der man kan få støtte i forkant/starten av et prosjekt, mens refusjonsordningen er en ordning der man kan søke om å få refundert utgifter man har hatt knyttet til opprydding.

Dette en midlertidig løsning som ikke kan garantere at alle kostnader blir dekket og at marint avfall blir håndtert korrekt.

Avfallsselskaper ønsker en varig løsning som sikrer at mottak har råd og kapasitet til å ta imot og håndtere all eierløst avfall året rundt. En slik ordning vil også virke fremmende på ryddeaksjoner og frivillig innsats.

På Kunnskapsdagen ser vi nærmere på hva en stabil og forutsigbar finansieringsordning bør inneholde. Klikk her for mer informasjon og påmelding.

Kontakt oss

Sara Wilsgaard

Medlemsansvarlig
Avfall Norge
Ansvar: Nettsider, medlemskommunikasjon, CRM, Årskonferansen
Telefon:  95707878

Relaterte artikler

Se flere nyheter

Se flere nyheter