Hvordan kan vi oppnå renere råvarer?

Høsten 2018 iverksatte Avfall Norge et prosjekt for å kartlegge og beskrive verdikjeden for glass og metall. Hensikten med prosjektet er å utvikle en metodikk for å analysere og optimalisere verdikjeden for ulike materialstrømmer og oppnå renere råvarer. Nå inviterer vi til workshop!
Av: Mona Sæther | Publisert: 16. januar 2019

Øker etterspørselen

- Oppnår vi renere råvarer øker vi mengden og verdien av materialene som kildesorteres. Vi håper også at vi ved å oppnå renere råvarer kan øke etterspørselen av resirkulerte materialer og bidra til at de blir lengst mulig i kretsløpet, sier Frode Syversen, daglig leder i Mepex og prosjektleder for Avfall-Norge prosjektet «Renere råvarer».

Prosjektet “rene råvarer” har til nå omfattet kun glass og metall. Nå ønsker Avfall Norge i samarbeid med Mepex å se på andre verdikjeder.

- Vi har som mål å utarbeide en metodikk som kan benyttes for å analysere verdikjeden for ulike materialstrømmer, ikke bare glass og metall, forteller Syversen.

For å få tilbakemelding og innspill på metodikken som er utarbeidet, inviterer Avfall Norge og styringsgruppen for prosjektet «Renere råvarer» til workshop 29. januar.

Velkommen til workshop

Målgruppen for workshopen er ansatte i kommuner og avfallsselskap og alle aktører i verdikjeden for de ulike materialene.

- Målet med workshopen er å få innspill til beskrivelsen og metodikken for analyse av verdikjeden, og avdekke hvor i verdikjeden vi kan få til forbedringer og øke kvaliteten på råvarene, forteller Syversen.

Workshopen går over tre timer inkludert en enkel lunsj, og vil foregå i Ingeniørenes Hus fra 10-13. Etter workshopen skal det utarbeides en rapport for prosjektet, samt en veileder for å analysere materialstrømmene.

-Vi håper mange vil melde seg på denne workshopen. I tillegg til å bidra til at vi sammen oppnår renere råvarer og bidrar til sirkulærøkonomien, legges det opp til flere spennende innlegg fra viktige aktører i verdikjeden for ulike materialstrømmer, sier Henrik Lystad.

Bli med på gratis workshop!