Hybrid seminar / ny hverdag

Nå ser det endelig ut til at vi kan legge denne runden med koronarestriksjoner bak oss og se fram til mer fysisk oppmøte på arrangementer og seminarer igjen. Noe av det som blir viktig nå er å ta vare på alt det vi har lært de siste årene og alle de fordelene som den nye hybride hverdagen har ført med seg. Både vi som arrangører og alle dere som deltagere har lært utrolig mye i løpet av denne tiden og barrieren i dag er noe helt annet enn hva de var i tiden før hjemmekontor og videomøter.

Av: Håkon Bratland | Publisert: 18. februar 2022

Fra den forsiktige begynnelsen for 2 år siden der vi forsøkte å digitalisere møtene og seminarene våre ved å koble på video, har vi nå kommet langt i dag. Tilbudet både til dere som har vært innledere og til alle våre deltagere har blitt veldig mye bredere og bedre. Det er utrolig mye som er mulig i dag, som ikke fantes den gang. Hybrid er det beste fra to verdener, ikke et plaster fra pandemien.

Vi har fortsatt mange ting vi skal bli bedre på, og vi skal denne våren fokusere på det som vi ser som den største utfordringen, nemlig å gjøre det enklere for deltakere å delta aktivt under seminaret og for innledere å engasjere publikum. Dette vil vi gjøre ved å gi et tilbud til innledere slik at de kan få mer direkte tilbakemeldinger fra alle som deltar på seminaret. Vi vil tilby flere ulike metoder og framgangsmåter som dere som innledere kan benytte og som kan engasjere og tilby et morsommere seminar for alle.

I faktaboksen under har vi laget en oversikt over ulike verktøy som vil gjøres tilgjengelig for innledere og deltakere fremover

Noen eksemplet på hva som er mulig

Mentimeeter: Bruk polls, quiz, ordskyer og Q&As direkte i plattformen vi bruker for seminaret slik at du kan få sanntids tilbakemeldinger fra publikum. Med Mentimeeter som tilleggsprogram til PowerPoint kan man lage interaktive presentasjoner.


Kahoot: Kahoot, som de fleste kjenner, er også er integrert i plattformen vi bruker. Det fungerer på samme måte som man er vant med og kan være et fint verktøy for å engasjere på f.eks utstillingen din.

Miro: Miro er et samarbeidsverktøy man kan bruke for å fasilitere samarbeid mellom alle som deltar. Det fungerer spesielt godt når man arbeider i mindre grupper/paralleller. Det er som gule lapper og krever litt forberedelse, men er enkelt for deltakere og arrangør å bruke. Kan gi store gevinster i form av samarbeid.

Kontakt oss

Håkon Bratland

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Innsamling, sortering og materialgjenvinning
Telefon:  97578502

Anna Fagerheim

Rådgiver
Avfall Norge
Ansvar: REdu, Avfallsforsk, Møteplasser
Telefon:  47390267