I møte med departementet: - Myndighetene må stille krav

​Avfall Norge ble invitert inn av klima- og miljødepartementet (KLD) for å snakke om status og oppfølging av veikartet for sirkulær økonomi som ble lagt frem i 2016.
Av: Mona Sæther | Publisert: 28. november 2018

I møtet ble det diskutert hva som har skjedd i avfalls- og gjenvinningsbransjen siden den gang, hvordan bransjen tenker at myndighetene kan bidra til å nå målene i veikartet og hvordan bransjen kan samarbeide med produsenter for å skape en sirkulær økonomi.

I møtet, hvor representanter fra klima- og miljødepartementet, Avfall Norge, Norsk Gjenvinning og Vesar deltok, spilte vi inn hvordan avfall- og gjenvinningsbransjen har blitt mer industrielle, og at bransjen struktureres i større enheter og skaper mer samordning på tvers.

- Det er et generelt fokus på sorteringsteknologi i store anlegg, digitalisering med registrering av data, muligheter for plastgjenvinning og miljøvennlig transport med biogass i egne kjøretøy, sier Nancy Strand, administrerende direktør i Avfall Norge.

Må stilles krav til resirkulerte råvarer


Avfall Norge utfordret myndighetene på hvordan de kan være en pådriver og etterspørre resirkulerte råvarer. Det er i dag en tydelig bevegelse fra å samle inn avfall til å levere råvarer - vi er avhengig av at markedene for resirkulerte råvarer fungerer.

- Dette er nå inne i en kritisk periode med Kina som stenger grensene. Kravet til kvalitet går opp som resultat av dette, og det kommer til å endre hele bransjen. Det vil bli større krav til kildesortering, og det kreves større investeringer i teknologi, sier Erik Osmundsen i Norsk Gjenvinning.

Strand peker på at myndighetene er en stor aktør, og kan derfor også påvirke markedet ved å stille krav:

- Myndighetene må stille krav til offentlige anskaffelser, design og resirkulerte materialer hos produsentene.

Klargjøring av regelverk må til


Miljødirektoratets forslaget til forskrift på utsortering av plast og matavfall gjør dette enda mer mulig fremover. Avfall Norge mener at utsorteringskravet er avgjørende, men at det kreves en klargjøring av regelverket.

I et husholdningsperspektiv er det også andre virkemiddel som myndighetene kan se på for å nå 65%-målet:

- Vi må begynne å belønne å kaste mindre. Her er insentiver på gebyrnivå ved for eksempel å ha gradert gebyr være et virkemiddel. Det vil si at man som innbygger betaler mindre i renovasjonsgebyr dersom man kaster mindre, og motsatt dersom man kaster mye.


Avgjørende at avfalls- og genvinningsbransjen er med


Møtet ble initiert av klima- og miljødepartementet, og er en oppfølging av avfall- og gjenvinningsbransjens rolle i overgangen til en sirkulær økonomi.

- Vi er veldig positive til at departementet er ivrig på å følge opp veikartet. Avfall Norge mener det er avgjørende at avfall- og gjenvinningsbransjen er med i politiske prosesser for at Norge, nå og i fremtiden, går mot en mer sirkulær økonomi, sier Strand.

Veikartet kan du lese her. 

Om avfalls- og gjenvinningsbransjens veikart for sirkulærøkonomi

Veikartet beskriver avfalls- og gjenvinningsbransjens rolle i overgangen til en sirkulær økonomi, og peker på utfordringer og muligheter som bransjen selv kan arbeide videre med. Samtidig anbefales tiltak som myndighetene kan iverksette for å fremme ønsket utvikling.

Arbeidet med veikartet ble gjennomført med en arbeidsgruppe bestående av Norsk Gjenvinning, VESAR og Avfall Norge.

Kontakt oss

Nancy Strand

Seniorrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Avfallsforsk, REdu, deponi
Telefon:  91601901

Relaterte artikler

Se flere nyheter

Se flere nyheter