Idag lanseres EU kommisjonens nye strategi for sirkulærøkonomi 2.0

I EUs nye vekstrategi “European Green Deal,” er overgangen til en sirkulær økonomi forutsetningen for at Europa skal bli verdens første klimanøytralt kontinent innen 2050. Så mye som 66 prosent av EUs klimagassutslipp kommer fra forvaltning av materialer og råvarer. Etter meldingen om EUs digitale økonomi i februar og den nye klimaloven den 4. mars, lanserer Europakommisjonen i dag “Sirkulærøkonomi 2.0.” Nye krav til separat innsamling av tekstiler, plast og avfall fra bygg og anleggsbransjen, samt utvidet produsentansvar for matavfall, er noen av de viktigste forslagene fra Brussel.


Forfatter: Paal Frisvold

Publisert: 11. mars 2020

Sirkukærøkonomi 2.0

I påvente av vår egen nasjonale strategi for sirkulærøkonomi, nå ventet opp mot jul, gir dagens melding fra Brussel mange konkrete forslag Regjeringen vil gjøre klokt av å lytte til. EUs “Sirkulærøkonomi 2.0” består av en handlingsplan med en rekke nye virkemidler for å forlenge produkters levetid, øke innsamling og materialgjenvinning, slik at avfall og ressursbruk minimeres. Den inneholder også minstekrav til jomfruelige råvarer som skal forhindrer at ikke-bærekraftige produkter settes på markedet.

Kommisjonen gir oss viktig redskap for vår egne nasjonale virkemidler som kan gjøre oss i stand til å bruke ressurser mer effektivt og øke andelen produkter til materialgjenvinning og ombruk. Nå blir det viktig at vi som næring og norske myndigheter kommer raskt på banen, både for å bidra til diskusjonene i EU, men også for å få på plass EUs nye politikk og regelverk her hjemme,’ sier næringspolitisk direktør i Avfall Norge Cecilie Lind.

European Circular Dataspace

Kommisjonene foreslår blant annet å etablere et eget europeisk sirkulært dataområde - “European Circular Dataspace“ - hvor hvert produkt får et elektronisk pass som kan spore og måle produktets innhold og levetid. Utviklingen av de digitale løsningene vil støttes av EU-programmet ‘Digital Europe’ - et program Norge foreløpig ikke er en del av.

Kommisjonens handlingsplanen ønsker å få med europeisk industri på laget ved å fremme sirkulært industrielt samarbeid ved bruk av SMB-klynger. i tillegg skal det legges til rette for utveksling, utdanning og opplæring om sirkulær økonomi.

Utvidet produsentansvar

Et sentralt virkemiddel for å endre produksjon og bruk av materialer er innføring av utvidet produsentansvar. Slik skal produsentene få sterkere insentiv til å benytte råvarer som kan innsamles, ombrukes og materialgjenvinnes. Eksisterende EU-lovgivning for bruk av kjemikalier, beste tilgjengelig teknologi og krav til økodesign og økomerking, vil også forsterkes. Kommisjonen foreslår også en ny forbrukerlov om ‘rett til å reparere’ - slik at industrien må ta større ansvar for produktene de setter på markedet.

Ny lovgivning for batterier, emballasje, "end-of-life" kjøretøy og transport av avfall, med fokus på forebygging av avfall, fremheving av renere avfallsstrømmer, høyere kvalitet av resirkulering, og et velfungerende internt marked for sekundære råmaterialer. Det vil settes mål og målinger for å redusere matsvinn, samt separat innsamling av tekstiler, plast og farlig avfall.

“EØS-avtalen er helt essensiell for at norsk gjenvinningssektor får de samme krav og rammebetingelser som våre nordiske og europeiske konkurrenter. Erfaring viser det tar lang tid å innlemme EU-direktivene i EØS-avtalen og videre inn i norsk lovverk. Her har regjering og forvaltning en stor utfordring og et viktig ansvar. Regjeringen må sette av tilstrekkelig ressurser slik at EØS-arbeidet for avfallssektoren holder tritt med EUs raske og ambisiøse tempo,” sier Lind. “Dette gjelder spesielt nye krav til separat innsamling av matavfall, tekstiler, bygg og anlegg foruten farlig avfall, som er noen av de nye kravene som vil komme fra EU.”

Kontakt oss

Cecilie Lind

Administrerende direktør
Avfall Norge
Ansvar: Administrerende direktør
Telefon:  90110116

Paal Frisvold

EU-rådgiver
Avfall Norge
Ansvar: +32473978760

Relaterte artikler

Se flere nyheter

Se flere nyheter