Fremtidens løsninger på agendaen

11 spennende ideer ble presentert på onsdagens Innovasjonsworkshop arrangert av Avfallsforsk sammen med Innovasjon Norge. Samlingen hadde til hensikt å koble etablerte selskaper i bransjen sammen med gründere og oppstartsselskap, og sammen utvikle nye ideer innen avfall og gjenvinning i den sirkulære økonomien.

Av: Avfall Norge | Publisert: 1. november 2019

I sammenheng med årets Høstmøte i Tønsberg deltok over 40 virksomheter fra etablerte avfallsselskap og kommuner, gründere og leverandører deltok på workshopen som hadde til hensikt å bidra til å finne og realisere fremtidens løsninger.

På slutten av dagen pitchet 11 selskap foran en ekspertjury og 4 ble valgt ut til å pitche sin idé foran 90 deltakere på kveldens middag, som så stemte fram på sin favoritt.

Juryen gjorde sin endelig vurdering og til topps gikk Hans Kristian Westrum i selskapet Soil Steam International AS. Forretningsideen han pitchet var å bruke selskapets teknologi for damping av jord på lett forurenset jordmasser fra store utbyggingsprosjekter til å produsere ny matjord.

Juryen valgte også å kåre en 2. plass som gikk til Steinar Danielsen og selskapet WAI Environmental Solutions AS. WAIs forretningside er å tilby tørke- og pyrolyseteknologi for behandling av organiske avfallsstrømmer til biokull med gjenvinning av fosfor.

1. og 2. plass er nå kvalifisert til å få 100.000 kr hver fra Innovasjon Norges Miljøteknologiprogram til videreutvikling av ideen og selskapet.

Takk for en fantastisk innsats fra alle deltakere og gratulerer til vinnerne.

Kontakt oss

Jens Måge

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Bioavfall, tekstiler, biologisk behandling
Telefon:  92292262