Lukk søk

Innspill til sirkulær økonomi til Miljødirektoratet

​Avfall Norge har gitt høringsinnspill til EU-kommisjonens forslag til endring i avfallsdirektiver som en del av pakken om sirkulærøkonomi.
Av: Cecile Lind | Publisert: 11. mars 2016

Avfall Norge har gitt høringsinnspill til EU-kommisjonens forslag til endring i avfallsdirektiver som en del av pakken om sirkulærøjonomi.


Høringsuttalelsen fokuserer på at Avfall Norge støtter fokuset på en sirkulær økonomi og hilser velkommen mer omfattende forslag til tiltak på andre områder enn den klassiske avfalls- og gjenvinningssektoren.

En hovedkommentar til de foreslåtte endringene i avfallsrammedirektivet er at målene i disse kun omfatter "municipal waste", husholdningsavfall og lignende. Avfall Norge tar derfor til orde for at omfanget av denne definisjonen bør tydeliggjøres og utøkes.

I definisjonen av municipal waste i Art 3.A bør derfor begrepet "quantity" i "annet avfall" slettes. Begrepet vanskeliggjør også en tydelig forståelse av definisjonen. I Norge vil vi uansett måtte forholde oss til at municipal waste er mer enn det Forurensningsloven definerer som husholdningsavfall. Avfall Norge mener en naturlig konsekvens av det vil være at nasjonale mål og virkemidler som skal tilpasses EUs mål må gjelde for mer enn bare husholdningsavfall. Dette støtter vi.
 
Les hele innspillet sirkulær økonomi