Investeringsvilje i plastgjenvinning

Dagens Næringsliv publiserte 4.august en artikkel om planleggingen av nye gjenvinningsanlegg på Østlandet. Både energiselskapet Fortum og politikere i Oslo vil sørge for at norsk plast ikke kommer på avveie.

Av: Avfall Norge | Publisert: 8. august 2019 | Fagområde: Materialgjenvinning

Flere aktører på banen

I følge artikkelen tar Oslo politikerne Eirik Lae Solberg (H) og Hallstein Bjercke (V) nå initiativ til å etablere et stort gjenvinningsanlegg for plast på Østlandet. En av hovedgrunnene er at Norge må ta et større ansvar for at norsk plast ikke kommer på avveie.

- Vi må sørge for at Oslo tar ansvar selv, slik at vi er sikre på at den plasten som innbyggerne kildesorterer og gjør en miljøinnsats for hver dag, faktisk blir gjenvunnet, og at den ikke direkte eller indirekte bidrar til at plast havner på avveie, sier Lae Solberg til Aftenposten.

Samtidig, planlegger energiselskapet Fortum et gjenvinningsanlegg for plast i Hobøl kommune. Anlegget skal etter planen ligge ved Holtskogen næringspark som har strategisk nærhet til gode transportmuligheter og til Fortums energigjenvinningsanlegg på Klemetsrud. Anlegget anslåes til å bli mellom 50-60 mål og ha en kapasitet på 60.000 tonn, som gjør den til en av Nordens største. Kostnadene estimeres til å ligge rundt 250 millioner kr.

Initiativene må henge sammen

Økt materialgjenvinning av plast en viktig brikke i å forhindre forsøpling, redusere klimagassutslippene og sikre overgangen til en sirkulær økonomi. På verdensbasis er det i dag bare 9 prosent av plasten som blir resirkulert og det er begrenset innenlands kapasitet for sortering og materialgjenvinning av plast.

- Avfall Norge ser derfor positivt på investeringsviljen, men ser samtidig et behov for at kapasiteten i anleggene tilpasses markedet både geografisk og volummessig. Økt etterspørsel etter gjenvunnet plast er også en avgjørende brikke i den sirkulære verdikjeden for plast. Her har offentlige innkjøp en viktig rolle å spille sier Nancy Strand, administrerende direktør i Avfall Norge.

Kontakt oss

Nancy Strand

Seniorrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Avfallsforsk, REdu, deponi
Telefon:  91601901

Cecilie Lind

Administrerende direktør
Avfall Norge
Ansvar: Administrerende direktør
Telefon:  90110116