Jobber du med farlig avfall? Se her!

Ansatte som jobber med farlig avfall gjør en av Norges viktigste jobber, og trenger særegen kompetanse på et spennende fagfelt. Les videre for å lære mer om relevante farlig avfall-kurs i april.
Av: Cecilie Lind | Publisert: 15. mars 2018 | Fagområde: Farlig avfall

Seminar fra 4. til 5. april: 

Seminaret for farlig avfall samler alle som jobber med dette landet rundt, og gir en årlig anledning for å utveksle erfaringer. Sammen vil man få faglig påfyll, få siste relevante nytt fra Miljødirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, og lære mer om alt fra brannforebygging til deponering av farlig avfall. Selv om det faglige står sentralt, blir det også tid til sosiale aktiviteter. Det blir nettverksbygging, hyggelig middag, og omvisning på Batterireturs nye anlegg.

Les mer om programmet her, og meld deg på!

Fokus på praktiske erfaringer: Grunnkurs i farlig avfall

Det viktigste i grunnkurset for farlig avfall er å gjøre de ansatte trygge i en hverdag med farlig avfall, og stole på sin egen kompetanse. Derfor er programmet satt sammen av både ny kunnskap om nye avfallsstrømmer og behandlingsmetoder, grunnleggende forholdsregler og, viktigst av alt, praktiske eksempler og demonstrasjoner.

Kurset går over to dager, og ledes av Horisont Miljøpark i Gjøvik. Fordi deltagerne befinner seg på selve anlegget, er veien kort fra teorier og forskrifter, til praksis.

Tidligere deltagere fremhever nettopp dette som en av suksessfaktorene for kurset.

Vil du lære mer? Se hele programmet her, og meld deg på.

Fullsatt to år på rad: videregående kurs i farlig avfall

For dere som ser fremover, er det mulig allerede nå å melde seg på videregående kurs i farlig avfall i oktober.

Dette kurset har vært fullsatt to år på rad, og er skreddersydd for ansatte som har jobbet med farlig avfall over lenger tid. Over fire dager går kurset i dybden på de kjemiske prinsippene, ADR, sortering, gasser, emballering, og miljøgifter.

Les mer om fjorårets program her, eller meld deg på her.

Har du spørsmål? Ta kontakt med Hans-Martin Rønning, fagrådgiver for farlig avfall.

Kontakt oss

Hans-Martin Rønning

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Farlig avfall og deponier
Telefon:  99554099