Lukk søk

Kampanjen 2017 i sluttfasen

Hensikten med årets kommunikasjonskampanje har vært å posisjonere bransjen sterkere politisk. Siste fase for 2017 er å jobbe med innspill til regjering, og informere de nyinnvalgte om vår bransje. Arbeidet med posisjoneringen er imidlertid bare i startgropen og vil være en viktig satsning for bransjen og Avfall Norge også i årene som kommer.
Av: Avfall Norge | Publisert: 27. september 2017

2017 har vært og er et viktig år for avfalls- og gjenvinningsbransjen. EU har behandlet flere direktiv i forbindelse med sirkulærøkonomien, regjeringen har laget en stortingsmelding om det samme, og høstens stortingsvalg vil legge føringer på hvordan rammevilkårene for bransjen skal utvikles de neste fire årene.

Årets kommunikasjonskampanje handlet derfor om å posisjonere hele avfalls- og gjenvinningsbransjen. Vi skal være sentrale når det gjelder verdiskapning og navet i sirkulærøkonomien. Gjennom dette skal vi oppnå gode rammevilkår og legge grunnlag for fortsatt utvikling, nyskaping og innovasjon i bransjen.

De politiske partienes landsmøter har vært sentrale i kampanjen. Her har vi satt kravene fra avfalls- og gjenvinningsbransjen Veikart for en sirkulær økonomi på dagsorden. Først og fremst:

  • Innføring av en nasjonal standard for kildesortering og innføre krav om kildesortering av næringsavfall.

  • Innføring av rapporteringskrav på kildesortering i børsnoterte selskaper.

  • Oppretting av et eget forskningsprogram for sirkulær økonomi.

Bidra til posisjonering ved å dele informasjon om hva vi gjør

For at vi skal sikre gjennomslag er det viktig at politikerene vet hvem vi er og hva bransjen skaper av verdier. 

Vi har opprettet en samarbeidplattform (Basecamp) for å dele materiell til gjenbruk for våre medlemmer. Her finnes informasjon om regjeringsinnspill, informasjon om og til de nyinnvalgte i ulike fylker, samt generell informasjon om bransjen som dere kan benytte i møte med politikere og andre eksterne målgrupper, i kombinasjon med informasjon om deres egen virksomhet. I ukene fremover vil vi fortsette å legge til innhold, og du kan velge om du vil få en varsel når innholdet utvides. Her kan dere også kommentere, etterspørre eller foreslå materiell ved behov.

I de ulike dokumentene ligger det også tips til hvordan dere kan benytte det.

Om du vil ha tilgang til dette, send en mail med forespørsel til silje.rosenlund@avfallnorge.no.


Les også Kommunikasjonssjef Torbjørn Sølsnæs sin Avfall Norge-blogg "Fem viktige grep for sirkulærøkonomien" - knyttet til regjeringsinnspillene.