Lukk søk

Kartlegging av komposteringsanlegg i Norge

Avfall Norge skal kartlegge alle komposteringsanlegg i Norge, også de som kun behandler hage- og parkavfall - og trenger din hjelp.
Av: Cecilie Lind | Publisert: 27. juni 2017

I dag finnes det ingen samlet oversikt over komposteringsanlegg i landet, hverken for de som behandler matavfall, park- og hageavfall eller slam. Derfor er Avfall Norge nå i gang med en kartlegging for å få bedre oversikt over anleggene, produksjonen og markedet. Spesielt ønsker vi å få en bedre oversikt over anlegg som komposterer hage - og parkavfall.Derfor ønsker vi at alle som ikke allerede har vært i kontakt med Avfall Norge angående sine komposteringsanlegg, melder inn disse inkl kontaktinfo.

Send mail til ida.semb@avfallnorge.no

I løpet av sommeren vil vi også starte innsamling av data fra anleggene på bakgrunn av kartleggingen.

Et stort fokus om dagen er utfasing av torv og resirkulering av viktige mineraler som fosfor i biologisk avfall i en sirkulær økonomi. For guide til hvor du finner næringsrik og miljøvennlig kompostjord, se Kompostportalen.

Med informasjonen vi samler inn, vil vi også lage en kartoversikt over alle biologiske behandlingsanlegg. Denne vil bli tilgjengelig for alle, og kunne bli et nyttig verktøy for både kunder, forbrukere og myndigheter, og være med på å synliggjøre avfallsbransjen.

Mattilsynet er også interessert i en slik kartlegging og har nå varslet at de ønsker å registrere alle anlegg, for senere å gjennomføre tilsyn. Inntil nå har anlegg som behandler hage- og parkavfall ikke hatt registreringsplikt.

Kontakt oss

Ida Semb

Summer intern
Ansvar: Koordinator